Een strooiwagen bestrijdt de gladheid in het Noorden. Foto: ANP AlgemeenNieuws

Nog steeds leveringsproblemen; melk weer opgehaald

Voerbedrijven en mesttransporteurs hebben ook donderdag grote moeite hun producten naar boeren in de 3 noordelijke provincies te brengen. De melkophaling komt weer op gang, meldt FrieslandCampina

Mede door regen was het opnieuw spekglad, en waar de grote wegen zijn ‘opgeruimd’, blijven veel binnenwegen een groot probleem voor vrachtauto’s.

Beleverd in noodsituaties

ForFarmers en Agrifirm melden dat ze voor een derde dag op rij niet de gebruikelijke hoeveelheid voer hebben kunnen afleveren. Agrifirm denkt dat zo’n derde van het bestelde voer geleverd is. Net als in voorgaande dagen zijn vooral boeren in noodsituaties beleverd. Voor zover bekend zijn boeren die het voer echt hard nog hebben, beleverd.

Ophaling melk weer op gang

De melkophaling is na een onderbreking van anderhalf tot twee dagen weer op gang gekomen. Dit meldt FrieslandCampina. Dit bedrijf heeft in de voorbije dagen de grootste problemen gehad met het ophalen van melk.

Chauffeur RMO beoordeelt situatie

Een rondgang bij diverse zuivelbedrijven maakt duidelijk dat de andere verwerkers de ophalen zo veel mogelijk hebben laten doorgaan. Daarbij is het oordeel over de mogelijkheid of onmogelijkheid van ophaling veelal aan de chauffeur van de RMO overgelaten. Allen benadrukken het belang van de veiligheid voor de chauffeur. Door de gladheid zijn diverse tankauto’s met melk in de sloot of berm terecht gekomen. Daarbij zijn voor zover bekend geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Tankauto’s in de sloot

Problemen waren er overigens niet alleen in Noord-Nederland, maar ook in het aangrenzende Oost-Friesland en delen van Emsland. Ook daar belandden diverse tankauto’s in de sloot.

Grootte schade nog niet bekend

Hoe groot de schade van het niet ophalen van de melk is, valt nog niet te zeggen. De waarde van de melk die boeren in Nederland hebben laten weglopen, ligt ruw geschat tussen de €1,2 en €1,5 miljoen.

LTO Nederland gaat ervan uit dat deze schade aan de melkveehouders zal worden vergoed. Bij FrieslandCampina zal de ledenraad zich daar op 15 januari over uitspreken.

Uit de koe, in de de tank, en dan in de put

Melkveehouder Albert Mellema liet 8.000 liter melk weglopen in de gierkelder. Hij was een van de honderden melkveehouders in het noorden van het land waar in de voorbije dagen de melk niet op tijd kon worden opgehaald. De meeste van deze boeren zijn lid van FrieslandCampina. Bij de leden van deze coöperatie is naar schatting zo’n 4,5 miljoen liter melk de put in gegaan. Over een eventuele compensatie moet de ledenraad besluiten.Wat vindt u? Is er een vergoeding voor de geloosde melk nodig? Vul de enquête in

Gewassen houden zich goed

De verzekeraars melden dat de gewassen die nog op het land staan de situatie goed lijken te doorstaan. Het betreft met name spruiten, prei en bloembollen. Ook kassen lijken goed door het winterse weer heen te zijn gekomen. Directeur Marien Boersma van Agriver wijst erop dat stroomuitval in de provincies een issue is geweest, maar glastuinders werken met generatoren.

Beheer
WP Admin