Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Nieuwe EU-regels antibiotica: geen koppelbehandeling

Het Europees parlement heeft ingestemd met een verbod op het preventieve koppelbehandeling met antibiotica.

Zowel in Europa als in landen die producten naar Europa exporteren wordt het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar verboden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe diergeneesmiddelenrichtlijn waar dit in staat.

Preventief gebruik mag alleen nog bij individuele dieren waarbij een dierenarts heeft vastgesteld dat die een verhoogd risico op infectie hebben. Koppelbehandeling mag alleen nog aan zieke dieren op dierenartsvoorschrift.

Hoogwaardige antibiotica reserveren voor mensen

Daarnaast biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om hoogwaardige antibiotica te reserveren voor humaan gebruik, om zo problemen met antibioticaresistentie te verminderen.

Om de productie van alternatieve diergeneesmiddelen en nieuwe antibiotica te stimuleren, heeft het Europees Parlement de commerciële bescherming van nieuwe middelen verbeterd.

Het Europees parlement stemde ook in met aanscherpingen van het beleid rondom gemedicineerd voer, bijvoorbeeld door het risico op vermenging te verkleinen.

Weinig gevolgen voor Nederland

Nederland loopt voorop in het antibioticabeleid, waardoor de extra maatregelen voor Nederland weinig gevolgen zal hebben.

Voor het einde van dit jaar stemmen de ministers voor volksgezondheid over het bereikte onderhandelingsakkoord. De wet zal in 2022 van kracht worden.

Beheer
WP Admin