Foto: Michel Velderman AlgemeenNieuws

Nieuwe cao loonwerkers: 1,5% meer loon

Vakbonden en werkgevers hebben een nieuwe eenjarige cao afgesproken voor loonwerkers voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Per 1 januari 2021 gaan de lonen met 1% omhoog. Per 1 juli 2021 gaan die met nog eens 0,5% omhoog. Dat meldt vakbond CNV.

Ook wordt de regeling voor korter werken per week aangepast. Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen hiervan tot aan de individuele AOW-leeftijd gebruikmaken, met een maximumperiode van acht jaar.

Geboorteverlof

Daarnaast zijn werkgevers verplicht om mee te werken aan een aanvullend geboorteverlof, indien een werknemer dat zich wenst. “Werknemers die graag langere tijd verlof willen nemen als hun partner is bevallen, moeten daar volop de ruimte voor krijgen. De uitkering van 70% kunnen ze dan zelf aanvullen met vakantie- en overuren”, zegt CNV-onderhandelaar Peter de Jong.

Verlies

Tijdens het cao-overleg hebben de werkgevers ook toegezegd om na te denken hoe de sector beter kan omgaan met werknemers die te maken krijgen met verlies. “We willen in cao’s graag meer aandacht voor rouwverwerking en de rol van werkgevers daarin. We kunnen daarbij denken aan een bijlage in de cao, die handvatten biedt aan werkgevers.”

Beheer
WP Admin