AlgemeenNieuws

Nieuwe brancheorganisatie voor voerindustrie

Rotterdam – Vandaag, vrijdag 7 februari, is de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) opgericht als overlegplatform van alle organisaties in de Nederlandse diervoederketen.

Met de vorming van de federatie is de continuïteit van een aantal gezamenlijke activiteiten geborgd die nu worden uitgevoerd via het Productschap Diervoeder. Voor het uitvoeren van de gezamenlijke programma’s heeft de FND de mogelijkheid bij de overheid een erkenning als brancheorganisatie (BO) aan te vragen. Dat is vanuit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid mogelijk voor de financiering van bijvoorbeeld het veevoedkundig onderzoek of het verplicht opleggen van heffingen. Anne Cazemier, secretaris FND: “Die status moeten we nog aanvragen. Dat is geen gelopen race. De discussie daarover binnen de federatie moeten we nog starten.”

De FND houdt zich onder meer bezig met voedsel- en voederveiligheid, crisismanagement, diervoederwetgeving en onderzoek. De organisatie heeft een aantal kernactiviteiten. De eerste betreft de interne afstemming binnen de diervoederketen van ontwikkelingen op het terrein van veiligheid van voedsel en diervoeders en van diervoederwetgeving. Daarnaast wil de FND een aantal gezamenlijke programma’s uit gaan voeren zoals het collectief veevoedkundig onderzoek, uniformering voederwaardering en de ondersteuning van export van diervoeders, voedermiddelen en -additieven naar derde landen.

Bij de FND zijn alle schakels uit de diervoederketen aangesloten, zowel producenten en leveranciers van grondstoffen en diervoeders als gebruikers van diervoeders. De aangesloten leden zijn Nevedi, Hisfa, OPNV, NVG, Het Comité van Graanhandelaren, Vernof, Dufagro, Nefato, VVS en LTO Nederland. Trustfeed, de kwaliteitsborgingsorganisatie van de mengvoerbedrijven, is nog niet aangesloten bij de nieuwe federatie. Of dat in de toekomst wel gaat gebeuren wil Cazemier geen uitspraken over doen.

Nevedi is binnen de FND veruit de grootste partij. “Maar de federatie is zeker geen Nevedi-organisatie. We hebben in aanloop daar veel over gesproken. Alle partijen die meegetekend hebben zijn zichtbaar”, zegt Cazemier. De stemverhouding in het bestuur is volgens de secretaris zo geregeld dat Nevedi niet alleen voorstellen er doorheen kan krijgen. Cazemier: “De stemverhouding is niet op basis van omzet. Nevedi heeft meer partijen nodig om voorstellen aangenomen te krijgen. Die stemverhouding werkt door in de algemene ledenvergadering van de federatie.” Directeur Henk Flipsen van Nevedi is de voorzitter van de FND.