Foto: Canva AlgemeenNieuws

Nieuw onderzoek naar duurzame productie voedergewas

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw’ vindt komende 4 jaar onderzoek plaats naar klimaatvriendelijk en -bestendige teelt. Dat meldt netwerk Verantwoorde Veehouderij.

Circa 65% van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van ruwvoer voor vee. De wijze van ruwvoerproductie heeft dan ook een grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw.

Kwaliteit grondwater

Volgens de initiatiefnemers leidt de huidige wijze van ruwvoederproductie niet tot de potentieel haalbare kwantiteit en kwaliteit van gras en voedergewassen. Ook is er sprake van een negatieve impact op bijvoorbeeld de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Het programma is een publiek-private samenwerking tussen het landbouwministerie en verschillende partijen uit de zaadveredelingssector en de agrarische productieketen.

Beheer
WP Admin