Nederland verdubbelt ¬ 23 miljoen steun niet - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Nederland verdubbelt €23 miljoen steun niet

De Nederlandse overheid gaat het steunpakket van €23 miljoen niet verdubbelen. Hoewel de Commissie lidstaten deze mogelijkheid biedt kiest het ministerie van Economische Zaken er voor dit niet te doen. Ook niet nu LTO heeft voorgesteld gezamenlijk het fosfaatoverschot aan te pakken.

Inhoudelijk wil EZ verder nog niet reageren op het voorstel van LTO. “We gaan met de sector in overleg, waarna we een besluit zullen nemen over de besteding van de €23 miljoen”, aldus een woordvoerder.

Het budget van €23 miljoen wordt verdeeld over de varkens- en melkveehouderij. Een verdeelsleutel is er hierbij nog niet. Wel geeft EZ aan dat het verminderen van de melkproductie niet nodig is om gebruik te kunnen maken van het Europese steunpakket van €23 miljoen, zoals door de NMV en DDB gevreesd.

Beheer
WP Admin