Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Nederland maakt energie uit geïmporteerde energiegewassen

In Nederland is geen sprake van significante wijzigingen in landgebruik, door de toename van energieproductie uit biomassa en andere vormen van duurzame energieontwikkeling.

Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland van het ministerie van Economische Zaken, over duurzame energie.

Vrijwel alle mais die gebruikt wordt voor de productie van biobrandstoffen is afkomstig uit het buitenland. Dat geldt ook voor koolzaad. 0,2% van de brandstof geproduceerd uit koolzaad wordt gemaakt uit koolzaad die op Nederlandse bodem is geteeld.

In Nederland werd in 2014 800 hectare energiemais, ongeveer 3.100 hectare koolzaad en 190 hectare miscanthus geteeld. Het is niet bekend hoeveel van het areaal koolzaad wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Toegenomen weerstand

“In Nederland zijn in 2014 vrijwel geen koolzaad en mais van eigen bodem gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, voor vervoer voor de binnenlandse markt”, aldus de onderzoekers. Dit komt door de prijsstijgingen van mais en de toegenomen weerstand tegen het gebruik van landbouwgewassen voor energieproductie. Het zou wel kunnen dat in Nederland geteelde primaire landbouwgewassen gebruikt zijn voor biobrandstoffen die in het buitenland op de markt zijn gebracht. Hierover zijn geen data beschikbaar.

Duitsland belangrijkste leverancier koolzaad

De in Nederland op de markt gebrachte biobrandstoffen zijn voor 1% gemaakt uit koolzaad en voor 11% uit mais. De belangrijkste leverancier voor koolzaad in 2014 is Duitsland (53%), gevolgd door Roemenië (13%). De meeste mais komt uit Oekraïne (39%) en Frankrijk (24%).

Uit rest- en bijproducten uit de landbouw en agro-industrie werd in 2014 17 petajoule aan energie geproduceerd. Hieronder wordt ook mest gerekend.

Beheer
WP Admin