Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Nederland heeft bezwaren tegen nieuwe statistiekregels

Nederland staat positief kritisch tegenover Brusselse plannen om de Europese regels voor landbouwstatistieken aan te passen.

Het kabinet voelt er echter weinig voor om de Europese Commissie veel ruimte te geven om naast de afgesproken gegevens op ad-hoc-basis ook extra informatie aan te leveren. Dat blijkt uit een brief van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Samenvoeging regelingen

De Europese Commissie is van plan om twee regelingen voor landbouwstatistieken samen te voegen tot één nieuwe regeling. Naar inschatting van het kabinet maakt de aanpassing van de regels voor boeren niet veel uit, zolang er maar niet om nieuwe gegevens wordt gevraagd.

Landbouwstructuur

De landbouwstatistieken zijn ervoor bedoeld op Europees niveau inzicht te krijgen in de structuur van de landbouw en de toestand van de landbouw. Met de nieuwe regeling worden gegevens op productiemethoden, plattelandsontwikkeling en landbouw, in relatie met het milieu, onder één verordening gebracht.

Extra vragen

De nieuwe verordening regelt ook dat de Europese Commissie in voorkomende gevallen om gegevens over specifieke onderwerpen kan opvragen. Vooral als het gaat om gegevens die tot nog toe niet worden bijgehouden, kan dat een begrotelijke aangelegenheid worden. Dan moeten extra enquêtes worden georganiseerd in de landbouw, die ook voor agrarisch ondernemers extra kosten met zich meebrengen.

Beheer
WP Admin