Foto: ANP AlgemeenNieuws

Natuur schrappen geen optie, zegt Schouten

Het schrappen van Natura2000-gebieden om het stikstofprobleem los te trekken, is voor landbouwminister Schouten geen begaanbare weg.

In overleg met de Tweede Kamer zei Carola Schouten dat zij juridisch geen ruimte heeft om iets te doen met de aangewezen Natura2000-gebieden. Ze zei dat naar aanleiding van vragen van Laura Bromet (GroenLinks) die vroeg of het schappen van Natura2000-gebieden taboe is in de zoektocht naar oplossingen. Schouten had eerder gezegd dat er geen taboes zijn en dat oplossingen integraal en zorgvuldig moeten worden gevonden.

‘Europa ziet er scherp op toe’

Ingrijpen in de aanwijzing van natuurgebieden is volgens de minister “juridisch ongelofelijk ingewikkeld”. De minister gaf daarbij aan dat de Europese Commissie de zaak nauwgezet in de gaten houdt. “Europa ziet er scherp op toe”, aldus de minister.

Van verschillende kanten is geopperd om natuurgebieden te schrappen. SGP‘er Roelof Bisschop opperde het idee om kleine stukjes natuur op te geven en daarvoor grotere robuuste natuurgebieden voor in plaats te maken. “We moeten koersen op een robuuster natuurbeleid”, aldus Bisschop.

Beheer
WP Admin