Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Nadruk op internationale aanpak antibioticaresistentie

Internationale aanpak van antibioticaresistentie is nodig, Nederland of Europa kan dat niet alleen, zegt plaatsvervangend directeur-generaal Helena Semeda van de Wereldvoedselorganisatie FAO.

Semeda sprak woensdag tijdens de internationale conferentie in Amsterdam, waar Europese ministers van landbouw en gezondheid bijeen waren om gezamenlijk te praten over de terugdringing van het antibioticagebruik.

Bewustwording

Staatssecretaris Martijn van Dam maakte duidelijk dat het begint met bewustwording. In Nederland leidde bewustwording in de veehouderijsectoren en de politiek ertoe dat in een publiek-private samenwerking doelen werden gesteld voor de terugdringing van het antibioticagebruik. Sindsdien heeft de veehouderij het antibioticagebruik met 58% teruggedrongen.

Dat hoeft niet een blauwdruk te zijn voor andere landen. Maar het kan wel helpen bij een ambitieuze aanpak op Europees niveau, vindt Van Dam. Hij zegt te hopen dat de voorstellen voor aanpassing van de regels voor gebruik van diergeneesmiddelen een fikse stap in de goede richting zijn. “Verscheiden lidstaten willen extra maatregelen in de voorstellen. Vandaag is een goed moment om het eens te worden over onze ambities”, zegt Van Dam.

Drie speerpunten

Minister Edith Schippers (volksgezondheid) riep bij de opening van het congres op tot betere samenwerking tussen beroepsgroepen en organisaties. Ze benadrukt dat er vooral politieke wil is om écht actie te ondernemen tegen antibioticaresistentie. Schippers wil zich hierbij richten op drie speerpunten: infectiepreventie en zorgvuldig gebruik van antibiotica in de gezondheidszorg en in de veehouderij, de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica en de ontwikkeling van nieuwe, snelle en betaalbare diagnostiek.

De strijd tegen antibioticaresistentie is een van de speerpunten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

Beheer
WP Admin