Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Na België vraagt ook Nederland steun voor varkenssector

LTO Nederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en het NAJK roepen Nederlandse Europarlementariërs om de brief van de Belgische Europarlementariër Tom Vandenkendelaere te ondertekenen.

Vandenkendelaere vraagt de Europese Commissie of varkenshouders directe steun kunnen ontvangen.

Geld uit GLB

Volgens de Belgische parlementariër kan de Commissie met het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) via een Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) mogelijkheden tot steunmaatregelen bieden.

De varkenssector verkeert in veel landen in een zeer lastige situatie. De combinatie van zeer hoge voerprijzen en een moeilijke marktsituatie heeft volgens LTO, POV en NAJK dramatische effecten. Veel Nederlandse varkenshouders kampen met liquiditeitsproblemen. Ook in België staat het water veel bedrijven financieel aan de lippen.

Structuurverbetering

De Nederlandse organisaties stellen dat de Nederlandse sector werkt aan een structuurverbetering en een eerlijkere verdeling van opbrengsten in de keten. Alleen is die transitie op korte termijn onvoldoende en wordt er directe steun gevraagd om door het langdurige prijsdal te komen.

Belgen vingen meerdere keren bot

De Vlaamse overheid plaatste afgelopen jaar de crisis in de Belgische sector al enkele keren op de agenda bij de Europese Commissie en vroeg om steunmaatregelen. In oktober kreeg de Belgische vraag bijval van 20 andere EU-landen. Half november deed ook de federaal minister van landbouw nog een keer een oproep. Tot nu toe wil de Europese Commissie niet ingaan op deze vraag. Europees landbouwcommissaris Janusz Wojiecowski is van oordeel dat de Europese productie nog altijd stijgt en dat steunmaatregelen de crisis op de varkensmarkt alleen maar zouden verlengen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin