De ministeries EZK en LNV bevestigen dat minder vlees eten uit de campagne 'Iedereen doet wat' is geschrapt na kritiek van Wakker Dier. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Ministeries voorzichtig met vleesadvies in klimaatcampagne

Kort voor de lancering van de klimaatcampagne van de overheid ‘Iedereen doet wat’ in september 2019, werd minder vlees eten geschrapt als een van de hoofdthema‘s. Dat bevestigen de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na kritiek van Wakker Dier over het schrappen van dit thema. De campagne zou mensen moeten helpen bij het maken van duurzame keuzes in en rond hun huis.

Wakker Dier baseert zich op documenten die werden gepubliceerd na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. “In de documenten staat wel dat uit onderzoek van de overheid blijkt dat respondenten minder vlees een laagdrempelig advies vinden”, aldus Wakker Dier. In de correspondentie van ambtenaren wordt gesproken over “een politiek erg gevoelig onderwerp”, “dat ons eerste concept wellicht gevoeligheden voor de sector bevatten” en “we willen niet expliciet minder vlees communiceren”, geeft de dierenwelzijnsorganisatie aan.

Maatschappelijk weerstand

De ministeries van EZK en LNV zeggen dat minder vlees eten bij de aftrap van de campagne niet werd meegenomen, omdat gevreesd werd dat er maatschappelijke weerstand tegen kon zijn. Bovendien wilde het ministerie van LNV graag concrete handvatten kunnen aanreiken. Omdat consumenten door minder vlees te eten wel makkelijk duurzamer kunnen leven is het thema in december 2019 alsnog toegevoegd.

Tot nog toe zou Wakker Dier slechts een deel van de opgevraagde documenten hebben gekregen en veel van de geleverde informatie zou zwartgelakt zijn. “We willen weten wie er verantwoordelijk was voor deze besluiten en of er lobby van de vleessector in het spel was”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier. Over de opgevraagde documenten wordt nog een juridische strijd gevoerd.

Balans in eiwitten

Het ministerie van LNV weerspreekt dat een lobby een rol had in de keuze om aanvankelijk niet over vleesconsumptie te beginnen. De lijn van het kabinet was volgens een woordvoerder al langer dat mensen een balans moeten vinden in dierlijke en plantaardige eiwitten, en daar is in deze campagne ook op aangedrongen. Overigens was minder vlees eten volgens het ministerie nooit het belangrijkste thema, zoals Wakker Dier stelt, omdat het idee was dat er meerdere tips centraal stonden.

Reacties

  1. Niemand vraagt zich af “Waarom gaan mensen meer vlees eten als ze het financieel beter krijgen?” Dit is volgens mij meer dan reclame alleen want het speelt over de hele wereld. Laat ik nu net lezen dat grasland waar koeien op grazen meer CO2 opnemen dan de koeien uitstoten. Dit betekent dat vee zowel melk als vlees een positief efect op het CO2 gehalte in de lucht. Conclusie veehouderij is positiever voor het CO2 probleem dan de anti vleees lobby ons wil doen geloven.

  2. mens heeft hoektanden dus eet vlees.
    de 1 meer, de ander wat minder, moeten we niet gaan dwingen in hoeveelheden dus hoeft niet in een rapport en ook op het ministerie hoeft men niet vegetarisch te eten. vleesconsumptie is een norm.

Beheer
WP Admin