AlgemeenNieuws

Ministerie investeert meer in exportbevordering agro

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaat zich dit jaar nog meer inzetten om de export van plantaardige en dierlijke producten te verbeteren.

Het ministerie heeft de capaciteit verder vergroot voor het verkrijgen van markttoegang en het opheffen van veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen. Nederland probeert optimaal gebruik te maken van de bereidheid van andere landen om de doorlooptijd van de markttoegangsdossiers te versnellen. Ook organiseert het ministerie extra veterinaire en fytosanitaire missies naar het buitenland en vanuit het buitenland naar Nederland om de markttoegang te vergroten.

Nederland is met China in onderhandeling over de markttoegang van Nederlandse paprika’s, appels en tomaten. Daarnaast is het proces voor markttoegang voor appels en/of peren voortgezet in de Verenigde Staten en gestart in Mexico, Colombia, Vietnam, Zuid-Afrika en India. Ook zijn er fytosanitaire inspecties geweest van Rusland om te kijken of Nederland pootgoed kan exporteren. De Russische vraag naar Nederlands pootgoed wordt dit jaar geschat op 30.000 tot 40.000 ton met een waarde van €15 tot € 20 miljoen. Rusland heeft vorige week goedkeuring gegeven voor de eerste export van Nederlands pootgoed.

Voor de export van dierlijke producten richt EZ zich vooral op het realiseren van toegang tot nieuwe markten voor bepaalde producten. Zo zijn er veterinaire missies naar Zuid-Korea en Japan geweest, gericht op de export van Nederlands kalfs- en rundvlees. Thailand zal begin dit jaar een inspectiebezoek aan Nederland brengen met het oog op export van Nederlands kalfs-, varkens- en rundvlees en runder- en varkenssperma.

Nog deze maand brengt een Amerikaanse delegatie een inspectiebezoek aan de Nederlandse zuivelsector, gericht op de export van weipoeder en aanverwante zuivelproducten met een potentiële handelswaarde van zo’n € 100 miljoen. De Chinese markt voor diermengvoeders blijft na een succesvolle inspectie open voor export van Nederlands veevoer. De geschatte waarde daarvan is €25 miljoen.

EZ heeft een aantal landen aangewezen waar het beleid zich de komende jaren met name op zal richten. In Afrika gaat het vooral om capaciteitsopbouw en versterken van de ketens in Ethiopië, Kenia en Rwanda. Zuid-Duitsland is een speerpunt in de bevordering van de Nederlandse agrarische export in Europa. Als partnerland van de organisatie van grote internationale agrarische beurzen zoals de Biofach en de intensieve veehouderijbeurs VIV Asia en tuinbouwvakbeurs Hort Asia in Thailand wil Nederland de agroproducten beter op de kaart zetten.

Beheer
WP Admin