Foto: ANP PluimveeNieuws

Minister werkt aan oplossing fipronil-mest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het pluimveebedrijfsleven (Avined) werken aan een regeling om met fipronil besmette mest binnen één bedrijf te mogen vermengen (homogeniseren) met schone pluimveemest.

Op die manier zou de mest kunnen worden afgevoerd zonder dat de normen worden overschreden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte daar melding van tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Op dit moment werken overheid en pluimveesector aan een aangepast protocol voor mestbemonstering, waarmee het homogeniseren mogelijk gemaakt moet worden. LTO/NOP zegt goede hoop te hebben dat er eind volgende week een door de NVWA goedgekeurd protocol zal liggen.

BMC Moerdijk dicht voor onderhoud

De afvoer van mest is een probleem, mede doordat de capaciteit voor de verbranding onder druk staat. De energiecentrale BMC Moerdijk gaat enkele weken dicht voor onderhoud, waardoor geen fipronil-mest kan worden verwerkt.

Bedrijven die fipronil-mest hebben, mogen hun mest niet anders verwerken dan via afvoer naar BMC. De minister zegt dat ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van tussenopslag voor de periode dat BMC buiten werking is.

Beheer
WP Admin