Vannacht wordt de ophokplicht in heel Nederland ingetrokken. Op dinsdag 6 juli mogen in alle regio's de kippen weer naar buiten. - Foto: Hans Banus PluimveeNieuws

Minister Schouten trekt ophokplicht pluimvee in

In de nacht van maandag 5 juli op dinsdag 6 juli wordt om 00.00 uur de afscherm- en ophokplicht in de overige regio’s in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de pluimveesector meegedeeld.

De afgelopen weken zijn geen besmette wilde vogels meer gevonden en lijkt zich een dalende trend in Nederland en andere EU-lidstaten voor te doen. Minister Schouten acht het verantwoord om de ophokplicht op te heffen gezien de lagere veterinaire risico-inschatting, de dierenwelzijnsaspecten en de financiële situatie voor pluimveehouders. Vanaf 6 juli kunnen pluimveehouders weer vrije-uitloopeieren produceren.

Risico-inschatting vogelgriep verlaagd

De deskundigengroep, die vandaag bijeen was, heeft voor alle regio’s in Nederland de risico-inschatting op vogelgriep verlaagd. De deskundigen schatten de kans dat een pluimveebedrijf in Nederland wordt besmet in als matig (medium). In voorgaande weken was deze risico-inschatting nog matig tot hoog. De mate van onzekerheid van deze risico-inschatting is nog wel hoog. De deskundigengroep stelt dat als de ophokplicht in alle regio’s zou worden ingetrokken het risico toeneemt naar matig tot hoog in de regio’s waar de ophokplicht nog niet ingetrokken is.

De minister stelt dat er een dalende trend is die zich in Nederland en andere lidstaten voordoet. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten. In de regio die het pluimveedichte gebied in de Gelderse Vallei omvat, hebben zich het afgelopen jaar geen uitbraken voorgedaan. De overige regio’s hebben wel een wat hogere kans dat er besmetting optreedt dan in eerdere jaren, maar er zijn de afgelopen weken geen besmette wilde vogels meer gevonden.

De situatie in de regio’s waar de ophokplicht al was opgeheven en de dalende trend van de besmettingen bij wilde vogels geeft de minister voldoende vertrouwen de ophokplicht landelijk in te trekken. Eerder werd op 18 juni in vijf en op 29 juni in twee regio’s in Oost-Nederland de ophokplicht ingetrokken.

Aantal maatregelen blijft van kracht

Een aantal maatregelen blijft ondanks het besluit tot opheffen van de ophokplicht in stand. Het is van groot belang dat alle pluimveehouders passende hygiënemaatregelen blijven treffen, omdat dit het belangrijkste middel is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De eerder aangescherpte meldcriteria om een verdenking van AI (aviaire influenza) te melden blijven ook van toepassing. Dat geldt ook voor de maatregel om strooisel op eendenbedrijven af te dekken.

Het ministerie van LNV blijft de situatie volgen en zal wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de deskundigengroep dierziekten opnieuw raadplegen.

Lees meer artikelen over vogelgriep

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin