Minister Piet Adema, sinds oktober de nieuwe minister van Landbouw, brengt zijn eerste werkbezoek aan een melkveehouder in het Groene Hart. Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Minister op missie

Minister Piet Adema is op missie om van boeren te leren over hun bedrijfsvoering en welke obstakels ze daarbij tegenkomen. Zijn eerste werkbezoek als minister is aan een melkveehouder in het veenweidegebied.

‘Politiek Nederland mist boerenverstand’, staat er in de tuin van de bedrijfswoning van Ard van Veen. Later blijkt dat deze uitspraak van de ouders van de huidige boer des huizes is. Ard van Veen is zelf wat positiever ingesteld. “Die 50% stikstofreductie gaan we halen”, zegt hij. Maar hij heeft ook zeker de nodige kritiek op het landbouwbeleid. Dinsdag ontvangt hij de nieuwe landbouwminister voor diens eerste werkbezoek aan een boerenbedrijf. In de veenweide van Bodegraven melkt hij 80 koeien, meer is niet nodig vindt hij. Als de minister vraagt naar het waarom, legt hij uit dat met deze omvang het goed te doen is om, met af en toe hulp van z’n ouders, de boel te runnen én nog tijd over te houden voor bestuurswerk.

Van Veen laat graag zien wat hij doet

Van Veen heeft zijn bedrijf een klein half jaar geleden ook al laten zien aan Adema’s voorganger, Henk Staghouwer en hoopt dat de ChristenUnie-minister ook niet de laatste op zijn bedrijf is; hij laat graag zien wat hij doet en vooral, waarom zo. Van Veen neemt de minister een uur lang mee over z’n bedrijf. Hangend over het voerhek of uitkijkend op het grasland en daarachter het dorp Bodegraven, duiken de mannen in alle landbouwthema‘s.

In samenwerking met een akkerbouwer is er nog 17,5 hectare mais, waar ik weer mest voor aanlever, zo heb ik toch voldoende plaatsingsruimte

Minister Adema vraagt Van Veen dan ook de hemd van het lijf, over de grondgebondenheid: “Tachtig koeien op 28 hectare, dat is aan de intensieve kant”, waarop Van Veen antwoordt: “In samenwerking met een akkerbouwer is er nog 17,5 hectare mais, waar ik weer mest voor aanlever, zo heb ik toch voldoende plaatsingsruimte.” Of welke milieumaatregelen er in de stal genomen zijn. Dan begint de melkveehouder over de emissiearme vloer – “Dit is er zo een die laatst door de rechter is afgekeurd” – en de mestscheider.

Actuele issues komen aan bod

Alle actuele issues op landbouwgebied passeren de revue: derogatie, stikstof, bodemdaling in veenweide, droogte, Natura 2000, kringlooplandbouw en dierenwelzijn. De melkveehouder is open over zijn kritiek op het huidige beleid, vertelt dat de impact van het verdwijnen van derogatie voor zijn bedrijf groot is en tegen alle gevoel van logica in gaat. “Nu moet ik meer kunstmest kopen, normaal gesproken gebruik ik niet eens alle kunstmestruimte die ik heb, maar dat er tientallen kuubs mest van het erf af moeten om kunstmest terug te halen, doorbreekt de kringloop op mijn bedrijf.” Hij scheidt de mest namelijk op het eigen erf en gebruikt de droge mest als strooisel in de boxen.

Ik ga m’n uiterste best doen voor de boeren in Nederland”

Onduidelijk of er ruimte blijft voor dit boerenbedrijf

Na het bezoek constateert de minister tevreden dat deze boer ‘snapt dat er veel moet gebeuren’ en daarmee aan de slag gaat. Voor de camera van het communicatieteam van zijn eigen ministerie zegt Adema dat zijn bezoek draait om de toekomst van de landbouw, of er nog ruimte is voor deze boer over tien jaar. Desgevraagd kan hij echter niet zeggen of er op deze plek, in de veenweide rondom Bodegraven, ruimte blijft voor dit boerenbedrijf. “Maar ik ga m’n uiterste best doen voor de boeren in Nederland.”

Beheer
WP Admin