Adema heeft ook het definitieve bedrag voor de basispremie over afgelopen jaar bekendgemaakt. Dat is € 213,28, iets meer dan het eerder genoemde minimumbedrag van € 207. – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Minimumbedrag GLB-basispremie 2024 omlaag naar € 171

Als dit jaar weer veel boeren zich aanmelden voor de eco-regeling in het GLB, wil landbouwminister Piet Adema een deel van het budget hiervoor weghalen bij de GLB-basispremie 2024.

Om dit mogelijk te maken, heeft hij het minimumbedrag aan GLB-basispremie voor 2024 verlaagd naar € 171 per hectare. Volgens het oorspronkelijke Nederlandse plan zou Nederland over 2024 minimaal € 193 per hectare en maximaal € 221 uitbetalen aan basispremie. De Europese Commissie heeft toestemming gegeven om dit aan te passen.

Daarmee kan de minister meer budget verschuiven van de basispremie naar de eco-regeling als dit nodig is. De € 171 per hectare aan GLB-basispremie 2024 is een minimumbedrag. Afhankelijk van de deelname aan zowel het hele GLB als specifiek de eco-regeling kan het uiteindelijke bedrag hoger zijn.

Geen garantie op ecopremies voor 2024

De minister zegt in 2024 voor de eco-regeling opnieuw de tarieven van € 60 voor brons, € 100 voor zilver, en € 200 voor goud te willen uitbetalen. Voor deelname van vorig jaar lukt dit nu omdat de Europese Commissie Nederland toestemming heeft gegeven om het budget aan te vullen met nationaal geld. Garantie dat dit aankomend jaar ook gaat lukken, krijgen boeren echter niet.

Als er evenveel of minder mensen meedoen aan de eco-regeling dan vorig jaar, lukt het om deze hectarebedragen uit te betalen, zegt Adema. Als er meer meedoen dreigt opnieuw een korting, net zoals afgelopen najaar. Adema laat weten dit voor aankomend jaar opnieuw te willen oplossen met extra nationaal geld zoals ook de Tweede Kamer verzocht, maar dat hiervoor gesprekken nodig zijn met de Europese Commissie.

Voor de langere termijn wil hij dit anders regelen, en de eisen voor de eco-regeling aanscherpen. Adema zegt voor 2025 en daarna nadrukkelijk te kijken naar de instapeisen. Het ministerie gaat ‘het ambitieniveau’ voor de eco-regeling de komende jaren stapsgewijs verhogen.

Lees de brief van minister Adema

Definitieve bedrag basispremie 2023: € 213,28

Adema heeft ook het definitieve bedrag voor de basispremie over afgelopen jaar bekendgemaakt. Dat is € 213,28, iets meer dan het eerder genoemde minimumbedrag van € 207.

De komende jaren wordt de basispremie steeds verder afgebouwd, en verschuift er steeds meer budget naar de eco-regeling. Dat is afgesproken in het GLB voor de periode van 2023 tot 2027. De basispremie die boeren per hectare krijgen, zou sowieso ieder jaar omlaaggaan (met gelijk aantal deelnemers), maar Adema versnelt deze afbouw. Volgens het oorspronkelijke Nederlandse GLB-plan krijgen boeren in 2027 nog maximaal € 179 aan basispremie, en minimaal € 150.

Boeren kunnen weer meedoen aan 4% derogatie

Nederlandse boeren die meedoen aan het GLB krijgen ook dit jaar de mogelijkheid om mee te doen aan de alternatieve, versoepelde ‘4%-regeling’. In plaats van dat ze 4% van hun areaal uit productie moeten laten, kunnen ze dit ook invullen met stikstofbindende gewassen, vanggewassen, braak of een combinatie. Kanttekening is wel dat op deze hectares geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden.

Europa versoepelde de GLB-verplichting voor 4% niet-productief areaal voor dit jaar iets na de boerenprotestacties van de afgelopen weken. Landen mogen zelf kiezen of hun boeren meedoen aan deze gewijzigde regeling. RVO zei eerder dit niet meer te kunnen doorvoeren in de systemen. Het vreest voor soortgelijke problemen als vorig jaar na last-minute wijzigingen.

Adema laat weten dat Nederlandse boeren sowieso gebruik mogen maken van de Europese uitzondering dit jaar, maar dat opgave hiervoor niet via de Gecombineerde opgave zal gaan. Hiervoor is het te kort dag. De Gecombineerde opgave opent op 1 maart. Hij zoekt met RVO naar een alternatieve werkwijze. Adema verwacht dat de versoepelde regeling met name interessant is voor akkerbouwers die al een vanggewas telen.

Reacties

 1. Die Adema wil (zegt die) dat de boeren een goed inkomen krijgen, nou niet dus! Alles wordt duurder, belastingen gaan omhoog etc. Maar de GLB en Eco die mag wel naar beneden, want het is maar voor de boeren. Verlaag het inkomen van die Adema ook maar gelijk. Die krijgt veel te veel, en presteert niets!

 2. De minister van afbraak van de landbouw en zijn sluwe ambtenaren hebben weer een korting bedacht. De basispremie flink omlaag, dat geldt dus voor iedereen. Eco regelingen voor een bepaalde groep, zeker als het om goud gaat, klein beetje spekken. En zo worden we jaar in jaar uit belazerd en te grazen genomen. Minder, minder mag Wilders niet zeggen maar Adema en corsorten wel gewoon doen, tenminste als het de meest achter gestelde groep van Nederlandland gaat. Nee ik bedoel niet die gasten uit Eritrea die hier komen en de boel vernielen, het gaat om de brave Nederlandse boer, die voor uw voedsel zorgt. Ik heb bijna geen woorden meer voor dit drama.

 3. Als ik het goed begrijp kunnen boeren met 25 ha maar ongeveer 5000 euro premie aanvragen? Bij 100 mk ,een melkproductie van 1.000.000 ltr à 50 cent ( melkgeld plus o/a) en dus een omzet van 500.000 euro = dat maar 1% van het binnengekomen omzet. Daar wil je toch die hele zooi niet voor.

  1. Ja is niet allemaal goud wat er blinkt farmerbn, met zilver nog een paar duizend euro minder dan vorig jaar. Meer vragen en minder geven dus

  2. Voor wie alleen basispremie aanvraagt is dat inderdaad ongeveer het minimale bedrag. €171 minimum basispremie + €46 extra hectaretoeslag over 25 hectare betekent totaal minimumbedrag van €5425 voor bedrijf met 25 ha. (bedrijven krijgen over hun eerste 40 ha een extra hectaretoeslag, die is voor dit jaar nog niet vastgesteld maar zou volgens het NLse GLB-plan voor 2024 tussen €46 en €56 moeten zitten)

   Basispremie kan wel hoger worden als minder mensen dit jaar meedoen aan de ecoregeling, dus bedrag kan uiteindelijk hoger zijn.

   Bedrijf kan ook ecopremie aanvragen, dat kan in dit geval tot €5000 extra zijn (maximaal €200 per ha bij goud * 25). Maar geen garantie op bedrag van ecopremie, kan lager worden bij veel deelname.

Beheer
WP Admin