Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Mineral Valley Twente gaat ammoniak meten

Mineral Valley Twente gaat proeven starten om de stikstofuitstoot te verlagen via voermaatregelen.

Het netwerk voor een vruchtbare bodem en mestverwaarding in Twente wil de uitstoot van stikstof door landbouwbedrijven gaan meten in een nieuwe proeftuin. Op die manier moet er meer duidelijkheid komen over de effecten van voermaatregelen op de ammoniakuitstoot. Mineral Valley wil zo een bedrage leveren aan de kennis over de uitstoot van stikstof (ammoniak) door de veehouderij.

Vergunningverlening

Volgens Wim Meulenkamp, voorzitter van Mineral Valley en wethouder in de gemeente Hof van Twente, is het uiteindelijke doel dat een aantoonbaar lagere uitstoot mee kan wegen bij het verlenen van vergunningen. “Hoe boert de boer en wat gebeurt er op de boerderij. Met de positieve invloed van voermaatregelen wordt nu bij het verlenen van vergunningen geen rekening gehouden.”

Kwaliteit bodem

De nieuwe proef werd aangekondigd tijdens een bijeenkomst over de bodemkwaliteit in Twente. Uit een uitgebreid onderzoek blijkt dat de bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel is of licht verbeterd is in de afgelopen 12 jaar.

Boeren die willen meedoen aan de proef over kunnen zich aanmelden op de website van Mineral Valley.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin