Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Minder subsidie-aanvragen voor mestvergisting

Het aantal aanvragen voor SDE+-subsidie voor mestvergisting is in het voorjaar van 2017 gedaald.

Dat blijkt uit een overzicht van de subsidieaanvragen voor de stimuleringsregeling Duurzame Energie, die RVO.nl openbaar heeft gemaakt.

In het voorjaar van 2017 zijn acht aanvragen voor mest(co)vergisters gedaan en veertien aanvragen voor monomestvergisters. In het najaar van 2016 werden in deze categorieën nog respectievelijk dertien en 36 aanvragen gedaan, in het voorjaar van 2016 werden 28 aanvragen voor mest(co)vergisting gedaan en acht voor monomestvergisting.

In de voorjaarsronde voor de SDE+-regeling is € 6 miljard beschikbaar voor de stimulering van duurzame energieproductie. In totaal werden 4.673 aanvragen ingediend met een aangevraagd budget van in totaal € 7,1 miljard. Het kabinet heeft als doelstelling om in 2020 14% hernieuwbare energie en in 2023 16% hernieuwbare energie te realiseren. De meeste aanvragen waren voor zonnepanelen; 4.484 aanvragen, met een totale waarde van € 3,2 miljard.

Beheer
WP Admin