Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

‘Milieuregels veehouderij werken averechts’

Maatregelen tegen milieuvervuiling door veebedrijven pakken averechts uit, zegt de Algemene Rekenkamer.

Maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen om milieuvervuiling door veebedrijven in te perken, hebben vooral averechts gewerkt. “De opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing”, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek.

‘Weinig grip op mestvervuiling’

Het kabinet heeft volgens de Rekenkamer “weinig grip op de mestvervuiling die door de veehouderij wordt veroorzaakt”. Om de uitstoot van schadelijke stoffen als ammoniak, stikstof en fosfaat toch in te perken, werd de regelgeving voortdurend aangepast en en uitgebreid. “Die praktijk belemmert de handhaving en beperkt goed zicht op het halen van uitstootnormen en het beschermen van de natuur.”

Groei melkveehouderij

De Rekenkamer constateert verder dat met name de melkveehouderij sinds 2013 de gelegenheid kreeg om te groeien, zonder dat vooraf duidelijk was of Europese milieunormen daar wel ruimte voor lieten. “Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit.”

Beheer
WP Admin