Foto: Theo Galama PluimveeVideo

Met nieuwbouw over op Beter Leven

Broer en zus Wiebe in ’t Hout en Marijke Folkers bouwden in het Groningse Veendam een nieuwe stal voor Beter Leven-kuikens (1 ster).

De bestaande vleeskuikenstal werd voorzien van een overdekte uitloop. Ze kunnen nu 46.000 Beter Leven-kuikens huisvesten. De langzaam groeiende vleeskuikens passen goed in de bedrijfsvoering van het gemengde bedrijf, zo laat Wiebe in ’t Hout weten. “Door te kiezen voor Beter Leven-kuikens is het stukje topsport verdwenen uit de stal. Daardoor zijn de akkerbouw-, de vleesvarkens- en de kuikentak beter met elkaar te combineren”, aldus In ’t Hout.

Beheer
WP Admin