<em>Afbeelding: Mercosur</em> AlgemeenNieuws

‘Mercosur moet agrarische markt openen’

De Europese Commissie moet het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur onder druk zetten nontarifaire handelsbarrières voor agrarische producten te verwijderen.

Dat stellen lobbygroepen, verenigd in koepelorganisatie CELCAA. Volgens CELCAA zijn vaak douaneprocedures, duur, tijdrovend en onnodig en worden sanitaire en fytosanitaire beperkingen opgeworpen om de markt te beschermen.

Tariefquotum rundvlees

In mei wisselen de Commissie en Mercosur voorstellen voor een vrijhandelsdeal uit. Volgens een gelekte tekst ligt een tariefquotum voor 78.000 ton rundvlees, waarvan de helft voor hoog kwalitatief vlees, tegen een importtarief van 7,5%.

De landbouwlobby is bezorgd over de onderhandelingen, omdat Mercosur-leden Brazilië en Argentinië grote en competitieve producenten van rundvlees, varkensvlees, granen en soja zijn. Voor Mercosur ligt het offensieve belang vrijwel exclusief in de landbouw. Brazilië alleen verkocht vorig jaar voor €13 miljard aan landbouwproducten in de EU.

Handelsbeperking afschaffen

Onder de leden van CELCAA zijn onder meer de belangengroepen voor de graanhandel, Coceral en zuivel, Eurolait maar ook enkele vleesgroepen. De organisatie wil dat de Commissie eist dat moeilijke en dure douaneprocedures maar ook sanitaire en fytosanitaire handelsbeperkende maatregelen snel worden afgeschaft.

Specifiek noemt CELCAA onder meer dat Brazilië de import van rundvlees uit de EU, nu deels vanwege BSE-perikelen gesloten, helemaal opent. Ook wil CELCAA dat de Brazilianen sneller importvergunningen afgeven voor planten en dierlijke producten. De Argentijnen zouden uit protectionistische overwegingen afwijkende etiketten voor wijn eisen.

‘In EU meer aandacht voor milieu’

Tegelijk roept CELCAA de Commissie op binnen een deal niet alle bescherming van ‘gevoelige’ agrarische producten, zoals rundvlees en varkensvlees, op te heffen. Ze rechtvaardigt de blijvende marktbescherming door te wijzen op verschillen in productiestandaarden. Zo zou in Europa veel meer aandacht zijn voor milieu, arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn.

Beheer
WP Admin