Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Melkaanleg koeien in 25 jaar met 2.400 kilo toegenomen

De afgelopen vijfentwintig jaar is bij melkkoeien de genetische aanleg voor melk met 2.400 kilo toegenomen.

De Nederlandse melkkoe verandert steeds als gevolg van fokkerij. Met name de genetische melkaanleg stijgt. Zo heeft het jongste dier in de stal meer talent om productiever te zijn dan de oudste koeien. Naast productiekenmerken zijn er ook op enkele exterieuronderdelen trends zichtbaar, zoals vaster aangehechte uiers.

Basisaanpassing rolt voortaan mee

Progressie in populatiegenetica is af te lezen ten opzichte van een denkbeeldige nullijn. De huidige fokwaarden worden vergeleken met die van koeien die geboren zijn in 2015. Elke vijf jaar was er nieuwe basis(lijn).

Vanaf april 2023 wordt een zogenoemde rollende basisaanpassing toegepast, dat wil zeggen dat de koeien in 2023 worden vergeleken met de koeien uit 2018. Volgend jaar bestaat de basis(lijn) uit de koeien geboren in 2019, en zo rolt de basis mee. De genetische trend is hierdoor wel minder zichtbaar. Deze werkwijze strookt echter met die van andere landen als Duitsland en Canada.

In 25 jaar tijd 2.400 kilo melk extra

De vijfjaarlijkse aanpassing was de afgelopen zes keer gemiddeld 400 kilo melk. Het rekencentrum in Arnhem/Wageningen berekende dat de afgelopen vijfentwintig jaar de genetische aanleg voor melk met 2.400 kilo is toegenomen. Per april wordt een genetische winst van 289 kilo melk verrekend.

Ook het uiterlijk van koeien verandert. Uit de tabel blijkt dat de koeien in de afgelopen drie jaar groter zijn geworden en relatief smaller. Tevens is het beengebruik beter, terwijl de uieraanhechting en -diepte met 2 punten elk de grootste vooruitgang boekten.

Niet bij alles is genetische winst het doel. Zo is het kenmerk ‘kruisligging’ een optimumkenmerk. Daarbij wordt een licht hellend kruis als ideaal gezien.

Lees meer over melkaanleg

Beheer
WP Admin