<em>Foto: Herbert Wiggerman</em> AlgemeenNieuws

Meeste kortingen door verlies oormerken, I&R en spuiten slootrand

Van de randvoorwaarden voor GLB-subsidies is in 2015 de oormerkverplichting het vaakst overtreden. Ook het niet tijdig melden van mutaties van runderen en het niet naleven van gebruiksvoorschriften gewasbeschermingsmiddelen staan in de top 3 van overtredingen, volgens overheidsdienst RVO.nl.

Boeren die subsidies ontvangen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zoals voor betalingsrechten moeten voldoen aan de zogenoemde randvoorwaarden. Dat zijn artikelen van bestaande wetten en regelingen voor milieu, gezondheid, dierenwelzijn en goede landbouw- en milieucondities. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden kan een korting worden opgelegd van meestal 3% van de subsidies die zijn aangevraagd.

Bij opzettelijke overtreding 20% korting

Op basis van controles over de aanvragen 2015 die tot nu toe zijn gedaan zijn 158 overtredingen vastgesteld van de oormerkverplichting runderen. In 128 gevallen leverde dat een ‘standaard’-korting op van 3%. In 17 gevallen is de korting verlaagd naar 1% vanwege ‘verlichtende omstandigheden’. In 10 gevallen was sprake van herhaling met een korting van 5% of 9% en in 3 gevallen is opzet vastgesteld, dan bedraagt de korting 20%.

92 kortingen zijn opgelegd voor het niet tijdig doorgeven van mutaties in de rundveestapel, daarvan kregen 73 aanvragen een korting van 3%. In 7 gevallen was de korting hoger vanwege herhaling.

Bespuitingen van sloottalud

In totaal zijn 71 kortingen opgelegd voor het overtreden van de gebruiksvoorschriften voor gewasbescherming, meestal ging het om bespuitingen van het sloottalud. 56 gevallen zijn afgedaan met 3% korting, in 8 gevallen is 20% gekort vanwege opzet.

De volledige lijst met randvoorwaarden 2016 staat op de website van RVO.nl. Meer informatie over wat te doen als een overtreding is geconstateerd is ook te vinden op RVO.nl.

Webinar Gecombineerde Opgave

Waar moet ik op letten bij het invullen? Hoe teken ik een perceel in? Welke subsidies kan ik aanvragen? Meld u aan voor het webinar over de Gecombineerde Opgave voor antwoord op dit soort vragen.

Beheer
WP Admin