Eric Borren: "Dutch Future Egg wil op boerderijniveau meerwaarde aan het ei geven".<em><br />Foto: Henk Riswick</em> PluimveeAchtergrond

Meerprijs ei voor boer

Legpluimveehouders verdienen te weinig en dat moet veranderen. Dutch Future Egg, een open innovatieplatform, is opgericht om nieuwe product-marktcombinaties voor legpluimveehouders te ontwikkelen.

Hoe kan een pluimveehouder meer aan een ei verdienen? Het streven is die vraag met het innovatieplatform Dutch Future Egg te beantwoorden, naast het vinden van mogelijkheden om de marge van pluimveehouders te vergroten.

Initiatiefnemer Eric Borren, plant manager van Prinzen, fabrikant van eiersorteermachines in het Gelderse Aalten, is namens moederbedrijf Vencomatic participant in Dutch Future Egg: “Wij denken dat je meer met het ei kunt doen dan wat er nu mee gebeurt. On farm of elders, met het ei zelf, of de vorm waarin of de wijze waarop het bij de consument komt.”

Hoe is het idee voor Dutch Future Egg ontstaan?

“Bij Vencomatic, vanuit Rondeel. Bij dit concept draait het vooral om een houderijsysteem, maar is nadrukkelijk gekeken naar lokale productie en afzet en transparantie. De automatisering van het eieren inpakken bij Rondeel was aanleiding om eens breder in de markt te kijken wat er speelt. Daarbij bleek dat er een enorme behoefte is aan on farm verpakken en direct verkopen. Daarom besloten we hier een project van te maken, er met anderen over te brainstormen en daar subsidie voor aan te vragen.”

Wat wil Dutch Future Egg bereiken?

“Het uiteindelijke doel is op boerderijniveau meerwaarde aan het ei te geven, door rechtstreekse afzet, breken op het pluimveebedrijf, eieren leveren aan kookketens … Hoe precies, weten we nog niet. Dat moet allemaal nog blijken. Met Dutch Future Egg willen we een platform bieden om allerlei ideeën uit te wisselen en uit te werken.”

Hoe werkt Dutch Future Egg?

“Het draait om de consument, daaromheen staat het platform. Ideeën komen daarop binnen, worden uitgewerkt en ontwikkeld tot producten. Je kunt denken aan andere wijzes waarop je eieren aan de consument aanbiedt, maar ook aan een logistieke dienst, die regionaal de distributie organiseert om supers te beleveren. Daarom zitten er verschillende projectpartners in het consortium: een productontwikkelaar, een keteninnovator, een bedrijf voor branding en verpakkingsontwerp en een ontwikkelaar van ict-platforms. HAS Hogeschool levert innovatiekracht via studenten die aandacht besteden aan verdienmodel, fooddesign en foodtechnology. TU Eindhoven geeft vernieuwende technische informatie gekoppeld aan ict. En Vencomatic/Prinzen zit erbij voor de technische uitwerking op de boerderij.”

Kunt u iets concreter zijn?

“Je kunt denken aan een gerobotiseerde verwerkings-, verpakkings-, en breekunit voor de legpluimveehouder. Of aan een online afstemming tussen regionale vraag en aanbod die binnen dit project wordt ontwikkeld. Legpluimveehouders kunnen hiermee inspelen op de vraag naar gemaks-, genots-, streek- en versproducten.”

Vrijdag 13 mei is de presentatie van Dutch Future Egg bij Vencomatic in Eersel (Noord-Brabant)

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • NOP 2.0 scharreleieren
  • NOP 2.0 richtprijs kooi-eieren
  • Totaaloverzicht
  • Beheer
    WP Admin