In het begin van deze eeuw leek het aantal bedrijfsopvolgers relatief laag. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Meerderheid veehouders ouder dan 60 heeft bedrijfsopvolger

De animo om veehouderijbedrijven over te nemen blijft nagenoeg gelijk. Meerderheid veehouders van 60-plus heeft een bedrijfsopvolger. Het opvolgingspercentage in plantaardige sectoren ligt gemiddeld onder de 50%.

Vrijdag kwam een onderzoek van AgriDirect naar buiten, waaruit blijkt dat een minder dan de helft van álle agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd van 60 jaar of ouder geen opvolger in het bedrijf heeft.

Juist in de veehouderij staat bij een meerderheid van de bedrijfshoofden boven de 60 wel een opvolger klaar. De cijfers op een rij:

  • 69% van de pluimveehouders heeft een opvolger,
  • 65% van de geitenhouders,
  • 62% van de melkveehouders,
  • 56% van de varkenshouders.

Minder opvolgers in plantaardige sectoren

Het opvolgingspercentage op bedrijven met 60-plussers als bedrijfshoofd in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt en andere plantaardige sectoren ligt gemiddeld onder de 50%. In het begin van deze eeuw leek het aantal bedrijfsopvolgers relatief laag, waarbij bedrijfshoofden met een leeftijd boven de 55 jaar soms in minder dan 30% (in 2008) van de gevallen een opvolger hadden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kijkt elke vier jaar naar het aantal bedrijfsopvolgers. De meest recente cijfers van 2020 laten zien dat in dat jaar bijna 41% van de bedrijfshoofden (55-plus) een opvolger had. Uit dezelfde CBS-cijfers komt ook naar voren dat veehouderijbedrijven (melkvee, geiten, pluimvee, varkens) vaker een opvolger hebben dan bedrijven in akkerbouw, bollenteelt of vollegrondsgroenteteelt.

Beheer
WP Admin