Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

Meerderheid tevreden met mengvoerleveranciers

Nederlandse veehouders waren in 2015 voor het overgrote deel tevreden over hun mengvoerleveranciers. Toch besloot 14% van de pluimveehouders, 12% van de varkenshouders en bijna 7,5% van de melkveehouders van leverancier te veranderen.

Dat meldt AgriDirect op basis van een enquête.

In de melkveehouderij was 98% tevreden of zeer tevreden. In de pluimveehouderij bedroeg dit percentage 96,5%, terwijl in de varkenshouderij ruim 97% tevreden tot zeer tevreden was. In alle drie sectoren lag het percentage boeren dat zeer tevreden is volgens de peiling ruim boven 20%.

Bedrijven met 70 tot 100 koeien meest tevreden

Uit het onderzoek blijkt dat in de melkveehouderij bedrijven met 70 tot 100 koeien het minst ontevreden zijn van alle veehouders. In de varkenshouderij halveerde het percentage ontevreden varkenshouders. Binnen de pluimveehouderij waren de leghennenhouders vaker ontevreden dan de vleeskuikenhouders, al lag het percentage hier met 4,3% ook betrekkelijk laag.

AgriDirect verzorgt direct marketing- en marktonderzoeksprojecten voor toeleveranciers en dienstverleners in de land- en tuinbouw.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 8.000 melkveehouders, 1.500 varkenshouders en 950 pluimveehouders. In alle gevallen mochten alleen bedrijven met een bepaald minimum aantal dieren meedoen, om meer hobbymatige bedrijven uit het onderzoek te filteren.

Beheer
WP Admin