AlgemeenNieuws

‘Meer inzicht in overstromingsrisico’s via VNK2′

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft de overstromingsrisico’s op basis van nieuwe rekenmethoden in beeld gebracht, dat meldt de Unie van Waterschappen (UVW).

Hierdoor is er volgens de Unie meer inzicht gekomen in de sterke en zwakke plekken van waterkeringen.

Het VNK2 is een onderzoeksprogramma dat is opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Rijkswaterstaat voert het project uit in nauwe samenwerking met de waterkeringbeheerders, provincies, kennisinstituten en ingenieursbureaus.

VNK2 wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de huidige overstromingsrisico’s in Nederland. De inzichten van VNK2 maken het mogelijk gerichter te investeren in zwakkere waterkeringen, stelt de Unie. Zo kan de kans op schade en slachtoffers bij een overstroming zo efficiënt mogelijk worden verkleind.

Beheer
WP Admin