Oogst van een proefveld soja.<em><br />Foto: Koos van der Spek</em> AlgemeenNieuws

Meer focus op eiwitgewas nodig, vindt Van Dam

De Nederlandse landbouw moet meer aandacht geven aan veredeling, verbetering van de teelt en de oogst van eiwitrijke gewassen. Ook de verwerking van innovatieve eiwitteelten en -producten moet extra accent krijgen. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de staatssecretaris ligt de bal vooral bij bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties, die zijn uitgenodigd om vorm te geven aan de regionale teelt en afzet van eiwitgewassen. Het kabinet zal het parlement dit najaar laten weten op welke manier de maatschappelijke partijen dat willen doen. Van Dam wil de focus zo mogelijk verscherpen via het zogenoemde topsectorenbeleid. Als er geld van de overheid voor wordt uitgetrokken, gaat dat namelijk via het topsectorenbeleid, in de vorm van samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven.

‘Rendabele productie met eerlijke prijs voor boer’

“Het heeft mijn voorkeur tot ketenbrede initiatieven te komen, zodat er marktconforme eindproducten ontstaan en er in alle onderdelen sprake kan zijn van een rendabele productie met een eerlijke prijs voor de boer”, aldus Van Dam.

Van Dam: geen sturende rol voor overheid

Van Dam ziet geen belangrijke sturende rol voor de overheid. Eiwitrijke teelten moeten vooral daar plaatsvinden, waar dat economisch gezien het beste kan, vindt hij. Dat kan ook Nederland zijn, zegt hij, al heeft hij niet de verwachting dat Nederland snel zelfvoorzienend zal kunnen zijn.

Raad voor Regionaal Veevoer

De brief van Van Dam is een reactie op het rapport van de Raad voor Regionaal Veevoer, waarover ChristenUnie, D66 en CDA kamervragen hadden gesteld. In het rapport wordt aanbevolen een duidelijk ambitieus doel voor zelfvoorziening in eiwit voor Nederland te stellen. Ondersteunend daaraan zou de invoer van eiwitrijke gewassen vanuit landen buiten de EU in elk geval niet vergemakkelijkt moeten worden (bijvoorbeeld via een TTIP-verdrag).

Beheer
WP Admin