AlgemeenAchtergrond

Meer boeren halen inkomen uit verbreding

Tien procent van de boeren met een verbredingstak, haalt meer dan 50 procent van het inkomen uit die tak.

Op 1 april 2009 hadden 16.263 boeren een verbredingstak, dat is 7,5 procent meer dan in 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verreweg de meeste boeren doen aan natuurbeheer, 5.773 boeren. Agrarische kinderopvang en educatie op de boerderij winnen aan terrein. In 2008 waren er nog geen boeren vastgelegd met zo’n verbredingstak, op 1 april van dit jaar boden 64 boeren kinderopvang aan op hun boerderij en verzorgden 108 boeren educatie.

In 2009 zijn in Nederland ruim 700 zorgboerderijen. Dat zijn er 10 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal zorgboerderijen is sinds 2003 bijna verdubbeld, toen telde Nederland 370 zorgboerderijen.

Boeren die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden spelen duidelijk in op de toenemende vraag naar zorg op maat. In de meeste gevallen gaat het om dagbesteding op de boerderij. Het wonen op de zorgboerderij komt veel minder vaak voor. Naast een dagbesteding kan het werken op de boerderij ook speciaal bedoeld zijn als opstap naar betaald werk.

Beheer
WP Admin