Frequent reinigen van de loopgangen draagt bij aan het verminderen van de kans op een verhoogd celgetal. - Foto: Koos Groenwold RundveeNieuws

Management beïnvloedt kans op verhoogd celgetal op robotbedrijven

Een combinatie van factoren kan de kans op een verhoogd celgetal flink verminderen.

Het celgetal van 48 melkveebedrijven met een melkrobot in Vlaanderen en het zuiden van Nederland is 40.000 cellen per milliliter melk hoger dan het gemiddelde Vlaamse celgetal van 192.000 cellen per milliliter. De bedrijven hadden gemiddeld 2 melkrobots en 101 koeien, met een productie van 31 kilo melk per koe per dag. Dat blijkt uit onderzoek van project MastiMan.

Andere uiergezondheidsparameters

Niet alleen het celgetal, maar ook de andere uiergezondheidsparameters waren aan de hoge kant. Zo was er een percentage nieuwe infecties van 7%, waar de streefwaarde 5 % is. Het percentage genezing in de lactatie lag op 32%. Dat is nog net boven de grenswaarde van 30%, terwijl de streefwaarde 40% is. Het percentage is gelijk aan de streefwaarde van 10%.

Verbeteringen in management

Verbeteringen moeten vooral worden gezocht in het management. Er is een aantal indicatoren vastgesteld die de kans op een verhoogd celgetal flink kan beperken. De kans op een verhoogd celgetal is lager als er een sprayproduct van de robotfirma wordt gebruikt. Dat geldt ook voor het percentage koeien dat kreupel is. Dat moet minder dan 4% per maand zijn. De bezettingstijd van de melkbox moet het liefst tussen 6,5 en 7,5 minuten liggen en de uierharen moeten minimaal 4 keer per jaar geschoren of gebrand zijn. Ook draagt minimaal 2 keer per dag schoonmaken van de loopgangen bij.

Als aan alle voorgenoemde factoren wordt voldaan, is de kans op een verhoogd bedrijfscelgetal 29%. Wordt aan geen van de factoren voldaan, dan is de kans op een verhoogd celgetal 94%, ofwel 3 keer zo hoog, zo stelt het onderzoek.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief uiergezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Reacties

Beheer
WP Admin