Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

LTO: stikstofwet niet realistisch

De voorgestelde aanpassing van de stikstofwet leidt tot niet-realistische doelen. De gestelde doelen kunnen bovendien veranderen zonder dat een ondernemer daarop invloed heeft. Dat stelt LTO in een reactie op het wetsvoorstel dat minister Christianne van der Wal voor commentaar openbaar heeft gemaakt.

Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland en Omgeving van LTO Nederland, zegt dat het vervroegen van het stikstofdoel van 2035 naar 2030 niet realistisch is. De minister wil dat in 2030 op 74% van de stikstofgevoelige hectares minder stikstof neerkomt dan het gebied maximaal aan zou kunnen. In de wet wordt daarbij de kritische depositiewaarde als norm opgenomen.

Onhaalbaar

Elshof stelt dat het Planbureau voor de Leefomgeving eerder al heeft geanalyseerd dat de ambitie van het kabinet onhaalbaar is. ”Alleen al de uitvoeringscapaciteit bij overheden is simpelweg niet toereikend”, aldus Elshof.

LTO wil sowieso dat de regering de koppeling met de kritische depositiewaarde loslaat en in plaats daarvan emissiedoelstellingen in de wet opneemt. Bedrijven hebben wel invloed op hun emissies. Ze kunnen daarentegen niet bouwen op normen in de vorm van kritische depositiewaarden die in de loop van de tijd veranderen. Bij de laatste wijzigingen in Aerius stelt LTO verschuivingen vast die variëren van een lagere depositie van 200 mol stikstof per hectare per jaar tot een hogere depositie van 200 mol per hectare per jaar, alleen als gevolg van een nieuwe versie van de rekentool Aerius.

Geen vergunningplicht bij intern salderen

Vergunningplicht op intern salderen vindt Elshof onwenselijk. De minister wil een vergunningplicht instellen voor alle veranderingen op een bedrijf waarbij de stikstofdepositie hoger of lager wordt. Met de nieuwe vergunning neemt de provincie de latente ruimte weg.

Elshof zegt dat er veel over latente ruimte wordt gepraat, maar dat de ruimte in de loop der jaren ongeveer even groot is gebleven. Het risico dat de stikstofemissie door benutting van die ruimte sterk stijgt, is volgens haar zeer beperkt, ook omdat het aantal dieren in de veehouderij (kippen, varkens, koeien) is beperkt door dier- of fosfaatrechten.

Intrekken bij gestopte bedrijven

De overheid moet latente ruimte wel intrekken bij gestopte bedrijven. ”De meeste ruimte zit bij de gestopte bedrijven. Start met het actief intrekken van deze vergunningen”, zegt Elshof. Ze wil daarbij overigens wel ‘enige ruimte’ laten om boeren de kans te geven hun stikstofrecht te verkopen voor extern salderen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Wat ik mij afvraag weten ze zelf wel waarmee ze bezig zijn . En is het niet allemaal opgeblazen verhaal om zaak te saneren . En het uiteindelijk niet om milieu maar om de grond gaat . En advies bedrijven werk te geven om de puzzel waarvan stukken ontbreken proberen te laten oplossen voor de boer . En als deze een oplossing heeft dan weer nieuwe puzzel of advies bedrijf voor de rechter dagen voor fraude . de veehouderij heeft zich zelf al via natuurlijk verloop na invoeren van dier of andere rechten stuk gesaneerd . Nu min of meer gedwongen wordt . Vernietigd de overheid met berg geld uitgeven ook een berg kapitaal . Als alle geld wat uitgeven wordt aan onderzoeken en raporten en de rechtzaken die meestal volgen . In innovatie gestoken worden dan kan in Nederland nog veel de kennis is er en de wil om te inveteren is er ook . Dit heeft het verleden al laten zien en de blijvers zullen dit ook altijd blijven doen . Dus er is geen probleem het probleem wordt gemaakt en met onduidelijk regels en onwil met daarbij onbetrouwbare toezegingen wordt probleem in stand gehouden . En als de natuur er nu slechter van wordt dan zal het na alle kapitaal vernietiging en saneren van arbeidsplaatsen niet beter worden voor de natuur . Want het saneren stopt bij de grens maar de stikstof kent geen grens . Wie nu zijn zakken nog kan vullen door zijn latente stikstof te verkopen heeft groot gelijk want als je deze niet verkoopt heb je niets en uiteindelijk komt hij tog bij een ander terecht .

  2. Dus als ik het goed begrijp kan de provincie boeren laten investeren in nieuwe systemen en de vrij komende stikstof inzetten voor andere sectoren waar nog veel stikstof nodig is om die bedrijven legaal vergunt te krijgen? Mooi staaltje van belangenverstrengeling ! Dat kan juridisch toch helemaal niet!

    1. Ja, daar was de hele PAS ook op gebaseerd. Reduceren tbv creeren drempelwaarde voor ontwikkelingen met lage depositie.

  3. Hoe zit dat bij gestopte bedrijven? Houdt een bedrijf met vergunning die stopt zijn vergunning dan? Dat zou mooi zijn want wij zijn ook gestopt en hebben nooit de stikstof verkocht. Bij verkoop kan ik een ander blij maken met extra stikstof, en ik mijn vrouw met een leuk cadeautje.

    1. Van wat ik heb begrepen wat Van Der Wal een keer heeft gezegd is de vergunning gekoppeld aan de stal. Dus zolang die stal er nog staat zou u ook stikstof rechten moeten hebben.

    2. Zo lang als de stal er nog staat en ingericht is kan in principe de vergunning gebruikt worden . Mits de omgevingsdienst de vergunning niet aangepast heeft naar een actuele situatie ( hier in de buurt melkveehouder gestopt met melken bij controle alleen maar jongvee opfok is terug gezet in de vergunning!).

Beheer
WP Admin