RundveeNieuws

LTO positief over keuze voor fosfaatrechten

Den Haag – De ingreep van staatssecretaris Sharon Dijksma om de fosfaatproductie op individuele melkveebedrijven te beperken is volgens LTO Nederland ingrijpend maar onvermijdelijk.

“Onze voorkeur voor een systeem met fosfaatrechten in plaats van dierrechten is gelukkig gehonoreerd. Anders zou alleen het aantal dieren bepalend zijn geweest voor de grenzen van de sector”, stelt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouderij. LTO is positief dat de schotten tussen sectoren behouden blijven, waardoor geen uitwisseling van productierechten tussen diersoorten kan plaatsvinden.

Ingrijpende gevolgen van fosfaatrechten

De voorstellen hebben volgens LTO ingrijpende gevolgen voor melkveehouders. “Het doet pijn om de ambities van de melkveehouderij te beteugelen gezien de kansen van Nederlandse zuivel op de wereldmarkt. De realiteit is dat fosfaatrechten de komende tijd een essentieel onderdeel vormen voor de bedrijfsvoering binnen de melkveehouderij”, aldus Romijn.

Voorkomen dat bedrijf onevenredig wordt geraakt

LTO zet alles op alles om te voorkomen dat individuele melkveebedrijven onevenredig geraakt worden door het nieuwe stelsel van fosfaatrechten. Melkveehouders die willen groeien kunnen met de Kringloopwijzer zelf ruimte creëren door het gehalte aan mineralen in de mest te verminderen. Een andere optie wordt aankoop van fosfaatrechten van andere melkveebedrijven.

Begrenzen mestproductie goed en noodzakelijk

Stichting Natuur en Milieu (SNM) vindt het goed en noodzakelijk dat Dijksma de mestproductie begrenst in Nederland. “Een mestquotum zorgt voor minder koeien in Nederland. Dat is beter voor de natuur en voor het milieu. Nu moet het wetsvoorstel nog verder worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de mestproductie voldoende wordt begrenst”,  aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu.

Beheer
WP Admin