LTO: fosfaatproductie moet snel naar beneden - Foto: Bart Nijs RundveeNieuws

LTO: fosfaatproductie moet snel naar beneden

De fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel moet snel naar beneden om ook in de toekomst derogatie te behouden.

De €23 miljoen uit het Europese steunpakket kan ingezet worden om dit doel zo snel als mogelijk te realiseren. Daarbij zou zowel de overheid als de sector €23 miljoen op tafel moeten leggen om een nieuwe derogatie veilig te stellen. Deze €69 miljoen moet onder meer ingezet worden om het aantal koeien te verminderen en het uitkeren van een bonus aan stoppers. Dat zegt Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep melkveehouderij.

LTO maakte dinsdag bekend de melkproductie in Nederland te willen beperken door minder rundvee te houden. Dit zorgde voor gemengde reacties onder de achterban. Romijn was de afgelopen periode met enige regelmaat in Brussel en geeft aan dat er met een heel scheef oog naar de Nederlandse melkveehouderij wordt gekeken. “Ze zien ons als een van de veroorzakers van het probleem.”

Verlagen fosfaatproductie belangrijkste uitdaging

Het verlagen van de fosfaatproductie is volgens Romijn de belangrijkste uitdaging van de Nederlandse melkveehouderij. Lukt dat niet, dan loopt een volgende derogatie voor het gebruik van dierlijke mest serieus gevaar. “We moeten ons echt zorgen gaan maken. Het nitraatcomité noemt namelijk het overschrijden van het fosfaatplafond, de stijgende melkproductie en de lage melkprijs in één zin”, legt Romijn uit.

Hij denkt niet dat veel Nederlandse melkveehouders gebruik kunnen maken van de €150 miljoen die de Commissie beschikbaar heeft gesteld voor het verlagen van de melkproductie. Nog geen 20% van de melkveehouders in Nederland heeft de productie ten opzichte van de aangegeven referentieperiode gelijk gehouden. Op het merendeel van de overige bedrijven is de productie volgens Romijn fors toegenomen. “Dit hebben we in Brussel aangegeven. We zijn dan ook teleurgesteld dat de Commissie daar niets mee heeft gedaan.”

‘Verlagen melkproductie niet de oplossing’

Over het geheel ziet LTO nog steeds niet veel in het verlagen van de melkproductie om de melkprijs te verbeteren. Met €150 miljoen kan de productie met ongeveer een miljard kilo melk worden verminderd. Dat is 0,75% van de Europese melkproductie. Romijn denkt niet dat daarmee het probleem is opgelost. “95% van de Nederlandse melkveehouders snapt wel dat deze maatregel niet direct gaat leiden tot een hogere melkprijs.”

Volgens Romijn heeft het verminderen van de productie altijd een beetje effect, maar is voor Nederland de grootste winst te halen in het verlagen van de fosfaatproductie. “We moeten Brussel laten zien dat we er mee bezig zijn. Dat is essentieel voor een nieuwe derogatie.” Momenteel lopen er volgens hem zo’n 90.000 koeien teveel en dan rekent hij de generieke korting nog niet eens mee. “Het is zaak als sector in ieder geval die €23 miljoen aan steun in te zetten om dit overschot aan dieren in 2017 met de helft te verminderen.” Daarmee kan de melkveesector haar groeiambities blijven realiseren. “Zonder derogatie is dat onmogelijk.”

Beheer
WP Admin