Varkens in de modder. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

LTO en POV blijven inzetten op Convenant Dierwaardige veehouderij

LTO, POV en de Dierenbescherming praten graag verder over het verhogen van het dierenwelzijn in de veehouderij, maar wijzen erop dat de overheid hiervoor wel stappen moet zetten. Intentie is dat de deelnemende partijen in de gesprekken tot een Convenant Dierwaardige veehouderij komen. De demissionaire status van het kabinet maakt dit nu onmogelijk.

Landbouwminister Piet Adema liet maandag weten dat het ‘nu helaas niet gelukt is om het convenant af te sluiten’. “Het proces rondom het convenant duurt lang, maar is zeer belangrijk voor de sector. Door aangesloten te blijven, kunnen we meebeslissen over de afspraken die worden gemaakt. Deze afspraken gaan immers over de toekomst van de veehouderij”, zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO.

Ze benadrukt dat er geen akkoord gesloten kan worden zonder dat er afspraken zijn gemaakt over vergunningen, financiële ondersteuning vanuit de overheid en betalingen vanuit de markt.

Plan van aanpak van onder meer POV

Varkenshoudersorganisatie POV heeft samen met de Dierenbescherming binnen de Coalitie Vitale Varkenshouderij een plan van aanpak opgesteld om richting de toekomst invulling te geven aan dierenwelzijn. POV wil dit in het kader van het convenant verder gaan uitvoeren, maar daarvoor moeten de overheid en keten- en marktpartijen wel stappen zetten. Ook melkveehoudersvakbond NMV blijft positief.

“We zijn momenteel nog niet tot gelijke eindbeelden gekomen van hoe de melkveehouderij er in 2040 uit zou moeten zien qua dierwaardigheid. De gesprekken zijn echter constructief en zullen worden voortgezet. Waar we het wel altijd over eens zijn is dat de rekening van eventuele aanpassingen niet bij de veehouders mag komen te liggen en dat de overheid moet leveren in de vorm van middelen en zaken als vergunningen”, aldus Gerrit van Schaick die namens NMV deelneemt aan het convenant.

Gemengde gevoelens bij Dierenbescherming

De Dierenbescherming reageert met gemengde gevoelens op de brief van demissionair landbouwminister Adema van vandaag aan de Tweede Kamer, over de stand van zaken na ruim een jaar praten over een convenant ‘Dierwaardige veehouderij’. De Dierenbescherming is vanaf het begin betrokken geweest bij de onderhandelingen. Een allesomvattend convenant is er nog niet gekomen.

“Dat is enerzijds teleurstellend, maar tegelijkertijd zien we dat enkele veehouderijsectoren – de varkens- en de pluimveehouderij – onmiskenbaar bereid zijn grote stappen te zetten richting een dierwaardige veehouderij”, aldus directeur Ellen Bien van de Dierenbescherming. “En er ligt ook een plan om koplopers in de veehouderij beter te ondersteunen.”

De Dierenbescherming is positief dat er stappen zijn gezet over meer leef- en bewegingsruimte, verbetering van de diergezondheid en het stalklimaat, jonge dieren langer bij de moeder, eventuele uitloop naar buiten, omgevingsverrijking, daglicht in stallen, ingrepen in de integriteit van het dier en onbeperkt toegang tot voer en water.

“Ondertussen zijn er ook nog verschillen van inzicht over doelstellingen, tempo en randvoorwaarden. In elk geval met de varkens- en de pluimveesector hebben we op een flink deel van deze punten voorlopige overeenstemming”, aldus de Dierenbescherming.

Wachten op een nieuw kabinet

De komst van een definitief covenant over dierwaardige veehouderij lijkt daarmee voorlopig af te hangen van de Tweede Kamer en een nieuw kabinet. Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is niet verrast dat er geen convenant ligt als alternatief voor hun amendement.

“Voor ons was het geen verrassing dat er nu geen convenant ligt. We hebben vanaf het begin gezegd: Het is aan de wetenschap om te bepalen wat ‘dierwaardig’ is. Het gesprek met de sector zou niet moeten gaan over waar het naartoe moet, maar over hoe we daar komen. Er liggen al stapels rapporten over de natuurlijke behoeften van dieren. De minister had 2,5 jaar geleden al aan de slag kunnen en moeten gaan met de uitwerking en invoering van de Wet Dieren. 11 miljard dieren zijn er gefokt, gebruikt en geslacht sinds de kabinetsbelofte dat het perspectief van het dier centraal zou moeten staan in de veehouderij. Dat is 20 jaar geleden. De minister moet nu gewoon de aangenomen Wet Dieren uitvoeren”, aldus Ouwehand.

Beheer
WP Admin