Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

LNV vraagt in Brussel om vrijstelling vergroeningseisen

Het landbouwministerie heeft in Brussel de vraag gesteld of men, net als in 2018, weer een ontheffing op de (bepaalde) vergroeningseisen toe te staan. Vanwege de droogte is het voor telers niet altijd mogelijk om op tijd vanggewas in te zaaien.

De verplichte periode van 8 weken dat het gewas moet staan, zal dan waarschijnlijk niet gehaald worden, onder de huidige omstandigheden.. Het ministerie herkent de signalen van boeren en wil daarom vrijstelling van deze Europese regels vragen.

Akkerbouwers in tweestrijd

De NAV kwam eerder deze week met het verzoek omdat de vanggewassen nu niet kiemen vanwege de droogte. Akkerbouwers staan volgens NAV in tweestrijd: beregenen om het vanggewas te laten kiemen – ongewenst vanwege het watertekort – of helemaal geen vanggewassen zaaien en zo de vergroeningspremie verliezen.

Wanneer telers wachten met zaaien tot na de droogte is het vaak moeilijk om de verplichte groeiperiode van acht weken te halen. Dit geldt met name bij de teelt van wintertarwe na de vanggewassen en in gebieden waar telers voor de winter ploegen.

Reacties

 1. Langere uitrijdperiode mest dan ?

  Goede landbouwpraktijk is het uitrijden op grasland nu niet gewenst omdat er nu veel verdampt en de graszode nog meer verbrand..

 2. je hebt nog tijd tot 1 oktober om groenbemester te zaaien . waar zeurt iedereen over . Gewoon een jaar niet ploegen > NKG dan kun je de groenbemester laten staan tot het voorjaar . Nog betere waterberging voor de droge zomer ook . Ook op kleigrond toe te passen

  1. Het weer, de natuur en de seizoenen zijn onvoorspelbaar.
   Als je dat weet dan moet je geen starre regeltjes maken.

   Boeren zijn uiterst flexibel en passen zich aan maar Brussel en Den Haag houden liever vast aan onwerkbare regeltjes.

   Ps. Breukink Heb je al meegekregen dat het stikstofbeleid op knappen staat? Kun je wel weer aankomen met je KRW one-liner maar ook hier geldt als we dezelfde normen voor de verschillende wateren hanteren als onze buurlanden dan is dat gemaakte probleem ook opgelost. Fijn weekend.

  2. juist, aan het weer kunnen we gelukkig niets doen, en dat willen de boeren graag zo houden. hebben al generaties boeren mee geleefd . de politiek kan wel eindeloze regels en wetjes maken. het weer bepaald en niet de theoretische, achter het bureau bedachte onpractische maatregels.

 3. Hele dagen lees je hier alleen maar waar de Eu en de minister voor alles en nog wat wordt uitgemaakt .
  En nu weer met hangende pootjes aankomen ??????
  Over ruggegraat gesproken.!!!

Beheer
WP Admin