Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens het debat in de Tweede Kamer over zoönosen en dierziekten. - Foto: ANP PluimveeNieuws

Linkse partijen willen ingrijpen in pluimveesector in strijd tegen vogelgriep

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te langzaam maatregelen neemt in de strijd tegen vogelgriep. Linkse partijen willen dat er nadrukkelijker en sneller maatregelen worden genomen om de pluimveedichtheid te verkleinen.

Hoewel landbouwminister Piet Adema vorig jaar een versnellingsplan aankondigde in de strijd tegen vogelgriep, is er volgens PvdD, D66, GroenLinks, PvdA en SP nog weinig gebeurd. Ook andere partijen zien liever meer snelheid.

De recente besmetting van een 9-jarig meisje in Ecuador met vogelgriep en de overdracht van het vogelgriepvirus tussen nertsen in Spanje zijn voor de politici reden om nog eens extra aan de bel te trekken. Ze willen voorkomen dat het vogelgriepvirus overdraagbaar wordt op mensen (zoönose) en tot een nieuwe pandemie leidt.

De linkse partijen willen dat het verkleinen van het risico op zoönosen wordt opgenomen als hoofddoel in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in plaats van als ‘meekoppelkans’. Het kabinet wil dit niet. Adema benadrukt dat het transitiefonds van € 24,3 miljard bestemd is voor het behalen van de doelen op het gebied van stikstof, klimaat en bodem. De uitdagingen op die gebieden zijn volgens hem al zo groot, dat dit budget nodig is en dat het niet zomaar ook gekoppeld kan worden aan zoönosepreventie.

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid voegt eraan toe dat in het NPLG is opgenomen dat de transitie van het platteland geen negatief effect mag hebben op de volksgezondheid. Als er kansen zijn om het effect voor de volksgezondheid te verbeteren, worden die benut.

Niet herbevolken na vogelgriep

Laura Bromet (GroenLinks) ziet liever dat er direct maatregelen worden genomen. Ze wil, samen met PvdA, een verbod op nieuwbouw en uitbreiding van pluimveebedrijven in waterrijke gebieden en een afbouwplan voor bestaande bedrijven in die gebieden. Ook wil ze dat bedrijven waar vogelgriep is vastgesteld niet meer herbevolken. Daarnaast willen de partijen afstandsnormen tussen bedrijven.

GroenLinks, PvdA en D66 willen ook nieuwe gemengde bedrijven met varkens en pluimvee verbieden. D66’er Tjeerd de Groot stelt voor om pluimveebedrijven in waterrijke gebieden nog 20 jaar de tijd te geven om investeringen af te schrijven.

VVD’er Thom van Campen (rechts) is fel tegen de voorstellen van linkse partijen, zoals niet mogen herbevolken na vogelgriep. BBB'er Caroline van der Plas vraagt Adema (midden) of het ruimingsbeleid niet te rigide is. - Foto: ANP
VVD’er Thom van Campen (rechts) is fel tegen de voorstellen van linkse partijen, zoals niet mogen herbevolken na vogelgriep. BBB’er Caroline van der Plas vraagt Adema (midden) of het ruimingsbeleid niet te rigide is. – Foto: ANP

VVD’er Thom van Campen is fel tegen de voorstellen. Hij ziet het niet mogen herbevolken als ingreep op het eigendomsrecht van pluimveehouders. GroenLinks benadrukt dat ze pluimveehouders niet brodeloos op straat wil zetten na een vogelgriepbesmetting, maar dat er goede regelingen voor moeten komen. Van Campen wijst erop dat bedrijven die willen stoppen dat straks via een goede regeling kunnen doen. VVD wil inzetten op vaccinatie in de strijd tegen vogelgriep.

Adema erkent dat het intensiveren van de zoönoseaanpak tijd kost, maar hij ontkent dat er niets is gebeurd. “Het maken van regelgeving kost tijd en als het gaat om vaccinatie zou ik ook wel sneller willen, maar we zijn afhankelijk van laboratoria en veldproeven”, aldus Adema.

Landbouwminister Adema kondigde eerder al aan maatregelen te willen nemen om het risico op vogelgriep te verkleinen door nieuwvestiging en uitbreiding van pluimveebedrijven in risicogebieden te reguleren. Dat moet via de omgevingswet en dat kost tijd, aldus de minister. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheden om de bedrijfsdichtheid in pluimveedichte gebieden te verlagen.  “Dat is best ingewikkeld.”

Preventief ruimten blijft

Het kabinet houdt vast aan het huidige beleid van preventief ruimen van pluimveebedrijven rondom een met vogelgriep besmet bedrijf. “Ik snap dat ruimen heel ingrijpend is voor bedrijven. Maar het is noodzakelijk om vogelgriep in bedwang te houden”, aldus Adema. Hij verwijst daarbij naar de situatie in Frankrijk, waar door overdracht van het virus van bedrijf op bedrijf vorig jaar 1.600 bedrijven geruimd moesten worden.

BBB’er Caroline van der Plas vroeg de minister of het ruimingsbeleid niet te rigide is. In Lunteren werden een aantal omliggende bedrijven vorig jaar niet geruimd wegens gebrek aan capaciteit op dat moment. De bedrijven bleken ook niet besmet.

Reacties

 1. @kippen
  Vergoeding?
  Ga nou toch gauw weg met je vergoeding.
  Jullie dierenbeulen verdienen helemaal NIETS!
  Ja 1 ding wel, dat ze jou en je familie hetzelfde behandelen als jullie de dieren doen.
  Stelletje idioten

 2. @kippen.
  Ik wens de dieren geen opsluiting, mishandeling en moord toe.
  Jij wel.
  Ik wens jou dus hetzelfde toe als wat jij de dieren toewenst, een industrie die je financiert.
  Aardig toch! En wel zo eerlijk dat ik iemand hetzelfde toewenst als waar hij aan bijdraagt en ze toewenst.
  Kom dus niet met knullige opmerkingen dat jij mij dat toewenst want de reden waarom ik jou dat toewenst is duidelijk.
  Next!

 3. Geen slachtoffers?? Whatttt
  Er zijn honderduizenden dieren afgemaakt en dat noemen jullie Geen Slachtoffers?? Pardon!!
  Voor jullie boeten zijn het ook natuurlijk geen dieren met gevoel. Jullie kennen geen enkele empathie. Jullie sluiten deze dieren op, kooien ze, martelen ze en laat ze dan afslachten. Jullie zijn een smerig volkje. Ik wens jullie dan ook hetzelfde toe als wat jullie de dieren toewensen.

 4. Hoe langer mensen denken ontastbaar te zijn, hoe harder de klap zal aankomen. Hoe langer mensen en boeten denken overal boven te staan, hoe erger ze met hun eigen nietigheid zullen worden geconfronteerd. Ze zullen net zo weerloos en machteloos zijn als alle dieren die ze nu voor zich laten kooien, martelen, afslachten, en vergassen. Eerst de lijdensweg, dan de dood, en er geen reet aan kunnen veranderen. De dieren konden hun kinderen niet beschermen en hebben ze moeten zien lijden en breken. Nu is het de beurt aan de mens en dit keer is het geen onrecht.
  Corona was niets wat ons nog staat te wachten. Er zullen nog vele virussen gaan komen en veel dodelijker, daar is corona niets bij. De eerstvolgende zoonose wordt uitgebroed in kippen stallen, hier in Nederland waar we met veel te veel mensen en dieren bovenop elkaar leven. Waar dieren “gehouden” worden op vreselijke wijze en waar zij opeen gepakt zitten in stallen zonder daglicht.
  Nee, de mens komt er nog wel achter. Dieren sterven uit door het mensDom die de planeet verwoest. De mens die blijft doorfokken terwijl de aarde vol is. De volgende pandemie mag van mij veel en veel meer slachtoffers gaan maken.

  1. Ga je die paar ganzen werkelijk vergelijken met tienduizenden dieren die op elkaar gepropt zitten in krappe kooien? Really?
   Jullie dragen bij aan de volgende zoönose

 5. Een voorstel om goed over na te denken: Vogelgriep moet een verbod op herbevolken betekenen om deze zoönose een halt toe te roepen. Pluimveerechten marktconform vergoeden en de gebouwen opkopen

  1. Het probleem is gewoon dat de politiek zich overal mee bemoeit elke ondernemer moet zelf maar beslissen of hij of zij wel pluimvee wil houden of dat het risico te groot is op de locatie waar ze is gehuisvest.

  2. We moeten vooral na denken om de grootste risico’s voor de volksgezondheid eerst te bestrijden.
   Verbied per direct roken, alcohol en drugs, dat kost dagelijks vele slachtoffers.
   Van vogelpest zijn in Nederland geen slachtoffers bij mensen bekend.

  3. Je vergeet de schadevergoeding voor inkomstendelving tot de pensioengerechtigde leeftijd!

Beheer
WP Admin