De melkveehouderij van Marinus en Joke Post. RundveeVideo

Video | Ligboxenstal met uitstraling

Marinus en Joke Post investeerden € 650.000 in een nieuwe ligboxenstal voor een kleine 70 koeien en jongvee. “Naar het aantal koeien misschien te veel, maar we verwerken 90 procent van de melk tot kaas. Daardoor kunnen we onze eigen prijs zetten. We hebben daardoor meer omzet en grotere marges dan een gangbaar bedrijf.”

Beheer
WP Admin