Biodiversiteit bevorderen kan door drones gericht in te zetten. - Foto: Canva/Getty Images AlgemeenCommentaar

‘Leve de robot in de landbouw’

Landbouwtechneuten en liefhebbers van robots en digitale teelttechnieken konden hun hart ophalen afgelopen week op de Future Farming & Food Experience in Lelystad. Hogere arbeidsproductiviteit is broodnodig.

In de akkerbouw maakt de robotica nu reuzenstappen. Al vele jaren voorspellen toekomstvorsers de doorbraak van de precisielandbouw, maar lang bleef de groep werkelijke gebruikers beperkt. Nu wordt dat snel anders. Elke zichzelf respecterende producent komt met eigen autonome machines op de markt.

Robot in landbouw: ‘golf niet meer te keren’

Een soortgelijke ontwikkeling was er met de melkrobot. Het duurde heel wat jaren voor die mainstream werd. Inmiddels is hij bijna standaard. Is eenmaal een kwart van de populatie overstag, dan is de golf niet meer te keren, zo luidt een vuistregel in de innovatiekunde. Dit patroon is er binnen én buiten de landbouw. De elektrische fiets en auto zijn niet meer weg te denken. De energietransitie zit in een stroomversnelling. Dit jaar wordt wereldwijd voor het eerst meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in fossiele energie. Dat gaat om meer dan een biljoen euro!

Lees meer over robot in landbouw, zoals terugblik op Future Farming & Food Experience op site Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Bijvangst robotisering

Nieuwe technieken kunnen, als ze eenmaal de wind in de zeilen hebben, de wereld snel veranderen, soms in een verrassende richting. En passant worden andere problemen opgelost. Robots in de akkerbouw zijn relatief klein en veroorzaken minder bodemdruk dan grote machines met een chauffeur. Dat was niet het doel van deze robots zelf, maar is wel een mooie bijkomstigheid.

Biodiversiteit bevorderen met robot

Soms roepen nieuwe vindingen juist nieuwe problemen op. Zo kan precisielandbouw tot vermindering van biodiversiteit leiden. Percelen worden nog strakker en uniformer dan ze al waren, met minder ruimte voor variatie en afwijkingen. Daar staat tegenover dat met deze technieken de biodiversiteit ook weer bevorderd kan worden, bijvoorbeeld door heel gericht met drones bepaalde gewenste soorten pleksgewijs in te zaaien, en doordat je bij individuele plantenverzorging minder spuitmiddel nodig hebt.

Risico’s en zegeningen van kunstmatige intelligentie in landbouw

Het maatschappelijke debat over de risico’s en zegeningen van kunstmatige intelligentie (AI) gaat ook precies over dit punt: innovaties veranderen de wereld. Ze zijn niet neutraal en laten zich niet echt sturen. Dit debat gaat niet voorbij aan de landbouw, al was het alleen al omdat een robotwieder ook een vorm van AI heeft. Dit is wel duidelijk: robotica verhoogt de arbeidsproductiviteit. En dat is nodig in een wereld met steeds meer monden te voeden bij minder beschikbare handjes voor het werk. Omarm dus die innovaties, maar zonder eventuele schaduwkanten te negeren.

Meer artikelen over precisielandbouw lezen? Bekijk de themapagina de themapagina 'Precisielandbouw - Perfectioneer je teelt op basis van data'.
Beheer
WP Admin