<em>Foto: Wick Natzijl</em> AlgemeenNieuws

LEI: grondprijs daalt door fosfaatrechten

Invoering van fosfaatrechten en de mogelijkheid deze te verhandelen zorgt ervoor dat de prijs van landbouwgrond gaat dalen. Dit zegt dr. Ir. Huib Silvis, gronddeskundige bij LEI-Wageningen UR.

Een boer kan zijn geld maar één keer uitgeven, zo redeneert Silvis. Hij sprak donderdag 10 maart op het Agrarisch Vastgoed Congres, georganiseerd door de Real Estate Business School. Het geld gaat volgens de econoom zitten in de meest beperkende productiefactor. Bedrijven die willen groeien, moeten investeren in fosfaatrechten. De vraag naar grond gaat daardoor afnemen, gevolgd door een waardedaling van landbouwgrond, verwacht Silvis.

Rendement op grond

De LEI-econoom ziet ook dat het rendement op grond en de grondprijs niet in evenwicht is. “Die spanning neemt toe. De grondprijs is alleen maar gestegen de laatste jaren, terwijl het rendement op die grond afnam”, aldus Silvis. Volgens hem kan het niet anders dat er een correctie komt in de vorm van een lagere grondprijs.

De melkveehouderij wordt begrensd via fosfaatrechten. Lees in dit dossier wat Boerderij over dit onderwerp schreef.

Situatie per bedrijf verschilt flink

Silvis plaats wel een kanttekening. De situatie per bedrijf kan enorm verschillen. De AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij kan de vraag naar grond vanuit de landbouw ook in stand houden. Deze maatregel zorgt namelijk voor inperking om zonder grond te groeien.

Of de grondprijs werkelijk gaat dalen, is maar zeer de vraag. Door de historisch lage rente is geld lenen goedkoop. Het aanbod van landbouwgrond is beperkt. Potentiële verkopers houden de grond vast, omdat geld op de bank nagenoeg niets oplevert. Verpachten is interessanter, zeker met de huidige sterke stijgende huurprijzen.

Grondmobiliteit is zeer laag

Het aantal transacties landbouwgrond en verhandeld areaal ligt de laatste twee jaren fors lager vergeleken met de jaren daarvoor. Ten opzichte van het totale areaal landbouwgrond (ruim 1,85 miljoen hectare) krijgt elk jaar zo’n 60.000 ha (3%) een nieuwe eigenaar. Hiervan betreft grofweg twee derde familietransacties, zoals vader op zoon. Blijft over zo’n 20.000 hectare landbouwgrond dat jaarlijks verkocht wordt aan derden. Silvis: “De grondmobiliteit is momenteel echt laag. In het verleden hebben we gezien dat na een periode met stijgende grondprijzen en afnemende mobiliteit de grondprijs gaat dalen.” Volgens de econoom zitten we nu in dezelfde situatie.

Wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? In het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders wordt onder meer deze vraag behandeld. Boerderij organiseert het webinar op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland. Meld u gratis aan.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin