Oekraïense kaas die in plakken wordt gesneden in Nederland, mag 'herkomst Nederland' als label dragen.</p> <p><em>Foto: Fotopersburo Dijkstra</em> AlgemeenOpinie

‘Legaliseren Oekraïense producten is oneerlijke concurrentie’

Associatieovereenkomst tussen EU en Oekraïne betekent voor Nederlandse en EU-boeren een laffe aanval op het ‘gelijke speelveld’.

Op grond van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne kan 90% van de Oekraïense landbouwproducten heffingsvrij op de Europese markt komen. Ook voor Nederland zijn er voordelen aan de vermindering van invoerheffingen. Maar de overeenkomst heeft voor boer en consument in de EU belangrijke nadelen.

Zo ontbreken juridische, harde afspraken en een tijdpad voor het voldoen aan de strengere EU-standaarden ten aanzien van onder meer voedselkwaliteit en dierenwelzijn. Daardoor is het onmogelijk om Oekraïne aan vermeende ‘afspraken’ te houden, omdat ze niet afdwingbaar zijn. In de overeenkomst wordt zowel in artikel 59 als 64 ten aanzien van dierenwelzijn niet verder gegaan dan de opmerking dat er ‘consensus’ moet zijn.

Vage afspraken over hormonen en antibiotica

Door de vage afspraken kan Oekraïne in feite doorgaan met het houden van dieren volgens veel lagere standaardnormen én kosten dan in de EU. Want qua huisvesting (stalling van melkvee, kippen in kooien en legbatterijen), identificatie en registratie, dierziektebestrijding, voorzorgsprincipe of medicijnengebruik liggen EU en Oekraïne mijlenver uit elkaar. Hormonen en antibiotica worden op grote schaal gebruikt in Oekraïne.

Herkomst producten onbekend

Kan een consument de producten uit Oekraïne herkennen en links laten liggen? Nee. Omdat veel van de, volgens EU-regels onreglementair geproduceerde voedingsmiddelen, onherkenbaar worden door het gebruik in bewerkte producten.

Tevens mag ieder product dat binnen de EU-grenzen nog een keer bewerkt wordt (herverpakt of gesneden) als herkomst de naam van het land dragen waar de laatste bewerking is verricht. Inferieure Oekraïense kipfilet die in Nederland wordt herverpakt mag daarna gelabeld worden als ‘geproduceerd in Nederland’. Voor kaas geldt hetzelfde: kaas die in plakken wordt gesneden in Nederland, mag ‘herkomst Nederland’ als label dragen.

Grote investeerders Rabobank en ING

Grote investeerders in de stroom kippenvlees uit de Oekraïne zijn opvallend genoeg Rabobank en ING. Twee Nederlandse banken die de mond vol hebben van duurzaam en maatschappelijk ondernemen en een hoge graad aan dierenwelzijnseisen opleggen aan hun Nederlandse agrarische klanten, investeerden reeds miljoenen in de Oekraïense kippenfabriek Myronivsky Hliboproduct (MHP).

De Nederlandse banken verdedigen zich met de opmerking ‘dat het volgens de nationale regels en wetten wordt geproduceerd’. Inderdaad, nationale wetten die op geen enkele wijze voldoen aan onze Europese minimale standaardnormen en wetten!

Zoals zo vaak blijkt de belerende houding van banken ten opzichte van hun Nederlandse agrarische klanten slechts een staaltje windowdressing.

Dierenwelzijn geen issue voor Oekraïne

En terwijl dierenwelzijn voor de Oekraïense minister van Agrarische Zaken Pavlenko, geen echt issue is, heeft hij al aangegeven dat Oekraïne de export van zuivelproducten naar Nederland wil opschroeven. Zuivel die bij de productie bij lange na niet voldoet aan de aan Nederlandse en Europese melkveehouders opgelegde normen en eisen.

Dutch Dairymen Board (DDB) concludeert dat zolang Oekraïne zich niet aan Europese normen houdt voor voedselproductie, alle vrije verkeer van deze goederen opgeschort moet worden in het belang van de voedselveiligheid, kwaliteit en het gevaar van imagoschade voor zuivel- en andere landbouwproducten.

Beheer
WP Admin