Foto: ANP AlgemeenNieuws

Landbouwnormen 2017 beschikbaar voor belastingaangifte

De belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2017 gepubliceerd. Daarin staan de normbedragen voor kostenposten en waardering van bedrijfsmiddelen en voorraden.

Ondernemers moeten de normen gebruiken voor het bepalen van hun jaarwinst. Met name over afschrijving van varkens- en pluimveerechten was even onduidelijkheid eind 2017. Inmiddels is duidelijk dat afschrijving op dergelijke dierrechten mogelijk is op basis van 1 januari 2028 als einddatum. Die einddatum geldt in principe ook voor de afschrijving op fosfaatrechten, maar omdat die pas per 1 januari 2018 zijn ingevoerd, is de fiscale behandeling nog niet opgenomen in normen. Een eventuele waarde van suikerquotum mag per 1 oktober 2017 afgewaarderd worden naar € 0.

Andere belangrijke veranderingen

Andere belangrijke veranderingen volgens de Belastingdienst betreffen de waardering van roodvleesvee, vleeskuikens en de afschrijving van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen.

Vaststelling normen

Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gelden de normen voor het kalenderjaar 2017 en voor het gebroken boekjaar dat begint in 2017 en eindigt in 2018, bijvoorbeeld een boekjaar van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018. De normen worden vastgesteld in overleg tussen de Belastingdienst en onder meer de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureau’s (VLB) en LTO Nederland.

Beheer
WP Admin