AkkerbouwOpinie

Land van zon, zand en boeren (5)

Geen verstand van de landbouw, maar wel een cola-distributienetwerk benutten voor boerenproducten.Slim!

Na de eerste dag alles gezien te hebben, volgt dag twee. We spitten de hele productie door onder leiding van de financieel-directeur. Hij heeft net als de algemeen-directeur een week eerder de behoefte getoond om te weten hoe je landbouw bedrijft. Beiden komen niet uit de landbouw, maar willen hun handelsactiviteiten verbreden. Hun geld komt uit de distributie van Coca Cola op 13.000 verkooppunten in het land. Ze fungeren als importeur, distributeur en transporteur. Zij kennen alle supermarkten in hun gebied en willen er naast Coca Cola nu hun eigen groenten en zuivel gaan verkopen. Naast kratjes fris kunnen immers ook kratjes groenten en aardappelen of kaas meerijden.

Open discussie

Hier tref ik geen agronoom die zich, zoals gebruikelijk, verdedigt door te zeggen dat ‘onze technologie niet past in hun klimaat’. In plaats van steeds ‘nee’ te roepen – de Russische benadering – ontstaat er een open discussie. Ik heb het gevoel dat we in korte tijd veel belangrijke informatie hebben uitgewisseld. Over de vruchtwisseling bijvoorbeeld en over de productieplanning om watertekort zo veel mogelijk te voorkomen. Waarom zou je geen pootgoed telen op die percelen waar halverwege de zomer een watertekort ontstaat? Pootgoed hoeft dan niet meer te groeien, terwijl andere gewassen dan juist hun maximale waterbehoefte hebben.

Minder behoefte aan water

Dit seizoen is de waterbehoefte gelukkig minder groot dan anders. Afgelopen week heb ik nog contact met de directeuren gehad. Ze vertelden dat het weer voor hun begrippen tot nu toe meer dan goed was; veel regen. Normaal valt er na de sneeuw nauwelijks of geen vocht meer uit de strakblauwe hemel met een immer meedogenloos brandende zon.

Melkveetak verbeteren

Nu de plantaardige productie op de rails staat en de cola-boeren de bewaring en verwerking ervan redelijk onder de knie hebben, komt volgend jaar een nieuwe uitdaging. In 2012 willen de heren de melkveetak optimaliseren. Hun filosofie is ook hier een realistische. Ze willen eerst zorgen dat ze de gezondheid en de productie van de huidige veestapel, die 70 tot 80 dieren telt, goed onder de knie krijgen. Pas daarna willen ze deze uitbouwen tot 200, 400 of eigenlijk zoveel dieren als mogelijk en wenselijk is.

Anders dan de Russen

Ook hier dus een andere benadering dan de Russen. Die investeren in grote koppels koeien met moderne stallen en machines om vervolgens tot de conclusie te komen dat er geen mensen zijn met enig gevoel voor melkkoeien en ruwvoer-kwaliteit. Je hoeft niet te raden naar wat er dan gebeurt. In een mum van tijd klapt de productie en de diergezondheid in elkaar. De tochtigheid wordt niet opgemerkt en het rantsoen maakt de dieren eerder ziek dan dat ze er melk van geven. We kennen allemaal de blogs van Bert van Lier en er is geen woord van gelogen. Gelukkig is het bij deze cola-boeren in Kazachstan anders!

Beheer
WP Admin