PluimveeNieuws

Kosten AI-monitoring voortaan via DGF

Zeist – De kosten van de verlichte monitoring op aviaire influenza worden voortaan uit het Diergezondheidsfonds (DGF) betaald. Dat meldt pluimveeorganisatie Avined.

Eerder werden de kosten voor het laboratoriumonderzoek door de Gezondheidsdienst voor Dieren rechtstreeks bij de pluimveehouders in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2015 verandert dit wat betreft de ELISA-test, om zo in aanmerking te blijven komen voor cofinanciering vanuit Brussel. Die vergoedt 50 procent van de kosten van deze test, mits dit via een overheidsorgaan loopt. De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt over de manier waarop dit eerder via de Productschappen Vee, Vlees en Eieren werd geregeld, aldus Alex Spieker van Avined.

Brussel erkende het inmiddels opgeheven PPE niet als geschikt orgaan om de cofinanciering via te laten lopen. Daarom is er nu voor gekozen deze kosten via het DGF te verrekenen, dat door het ministerie van Economische Zaken beheert wordt, om zo in beeld te blijven voor de cofinanciering. De totale kosten hiervan zijn nog niet bekend.

De testen worden voor individuele pluimveehouders niet goedkoper of duurder, benadrukt Spieker. Hoewel de kosten via het DGF verrekend zullen worden zal dezelfde verdeelsleutel gehanteerd worden. Hoe dit in de praktijk uitgevoerd zal worden is nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven.

Het betekent in ieder geval dat op de GD-factuur vanaf het begin van dit jaar het tarief voor de ELISA-test AI op €0 staat. De inschrijfkosten worden wel gefactureerd. De verandering geldt niet voor de uitvoering van de AGP-test voor AI bij vleeskuikens, omdat de kosten hiervan niet voor cofinanciering in aanmerking komen.

Beheer
WP Admin