Logo: ZuivelNL Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Koeboete in plaats van opkoop in melkreductieplan

Geen opkoop van koeien, zoals eerder voorgesteld, en juridische claims voor rekening van ZuivelNL.

Dit zijn de meest opvallende wijzigingen in het fosfaat- en melkreductieplan, waar de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), LTO Melkveehouderij en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) nog steeds over onderhandelen. Dit blijkt uit informatie die Boerderij in bezit heeft en die wordt bevestigd door betrokken partijen.

Twijfel over juridische houdbaarheid

Reden voor de eerste aanpassing is dat opkoop van koeien, gefinancierd door een hoge heffing van ZuivelNL, juridisch niet heel erg houdbaar wordt bevonden. In plaats van opkoop wordt nu een malus op een te groot aantal grootvee-eenheden (GVE’s) voorgesteld.

Boete van €225 per koe per maand

Vorige week werd gesproken van een boete vanaf €225 per koe per maand. Dat geldt voor het teveel aantal koeien, ten opzichte van de peildatum van 2 juli 2015 minus 4%. Daarnaast moeten alle koeien die na 1 oktober 2016 zijn aangevoerd zonder meer worden weggedaan.

Claims neerleggen bij ZuivelNL

De zuivelcoöperaties, en deels ook de particuliere verwerkers, vrezen dat de regeling zal leiden tot veel juridische claims van boeren die zich beperkt zien in hun melkleveranties. Voor deze claims willen ze niet zelf verantwoordelijk worden gehouden. Het voorstel is nu om deze claims neer te leggen bij branche-organisatie ZuivelNL, als vertegenwoordiger van de gehele melkveehouderij en zuivelsector. Het veronderstelt daarbij wel dat ZuivelNL een dwingende maatregel kan opleggen aan de hele melkveehouderij, een maatregel die algemeen verbindend wordt verklaard door minister Kamp van Economische Zaken.