Foto: Penn Communicatie PluimveeNieuws

Kleinere brutomarges in 2019 door lagere eierprijs

Het viel vorig jaar niet mee met de marges in de legpluimveehouderij. Die waren kleiner dan in de twee jaar daarvoor.

De brutomarges waren in 2019 bij kooikippen vorig jaar gemiddeld 29,8 cent en bij bruine scharrelhennen 56,7 cent per hen per maand. Dat is bij kooikippen 8 cent lager en bij bruine scharrelkippen 9,1 cent lager dan in 2018. Dat blijkt uit berekeningen van Pluimveehouderij.

Vergeleken met 2017 is het bij kooikippen zelfs 60% en bij bruine scharrelhennen 36% lager. Toen dreef de fipronil-affaire de eierprijs op en zorgde voor berekende brutomarges tot bijna het driedubbele van het 10-jaarsgemiddelde destijds.

Het waren vorig jaar vooral de lagere eieropbrengsten die de marges drukten. Ook de voerkosten waren in 2019 wat hoger dan in 2018.

De brutomarge van kooikippen kwam daarmee onder het 10-jarig gemiddelde (2009 t/m 2018) te liggen. Bij bruine scharrelhennen zat de brutomarge vorig jaar nog wel (ruim) boven het langjarig gemiddelde.

Beheer
WP Admin