Foto: ANP AlgemeenNieuws

Klachtenloket rentederivaten jaar langer open

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen langer de tijd om hun zaak te laten toetsen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) houdt op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het zogeheten loket Rentederivaten MKB een jaar langer open. Indienen van klachten blijft mogelijk tot en met 31 december 2019.

Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers, waaronder boeren, hebben verstrekt. Boeren zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen. Een paar jaar geleden werd een grote compensatieregeling op touw gezet, die de banken nog altijd niet helemaal hebben afgerond.

Het tijdelijke loket bestaat sinds begin 2015. In de afgelopen 4 jaar hebben ruim 80 ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. Veel van de zaken zijn alsnog geschikt. De Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid heeft nog 30 klachten in behandeling. Dit zijn veelal ‘aangehouden’ klachten, omdat de betreffende ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank moet doen.

Beheer
WP Admin