Foto: Dick van Doorn PluimveeNieuws

Kennisplatform gewenst in pluimveesector

De pluimveesector wil dat er één digitaal platform komt voor kennisuitwisseling. Dit bleek eerder deze maand tijdens een werksessie in het Pluimveemuseum.

De mate van benutting van de kennis die uit onderzoek voortkomt laat te wensen over, zowel naar de primaire pluimveebedrijven als naar de periferie. Dit staat in een startnotitie die Ferry Leenstra en Hilko Ellen, onderzoekers bij Wageningen UR Livestock Research, onlangs hebben geschreven in opdracht van Poultry4Food (P4F) en het pluimveebedrijfsleven. In het PPS-project Poutry4Food werkt het pluimveebedrijfsleven aan versteviging van de sterke positie van Nederland in pluimvee.

Kennisoverdracht

Om de kennisoverdracht te verbeteren is eerder deze maand de werksessie ‘Kennisoverdracht in de pluimveesector’ gehouden, waarbij allerlei pluimvee-organisaties vertegenwoordigd waren. Volgens de deelnemers is de opzet van een kennisplatform voor de pluimveehouderij het meest belangrijke actiepunt. Nodig om, zoals een aanwezige verwoordde, ‘uit de nieuwsbrieven-sfeer te komen.’ Eén centraal platform met kennis & informatie voor de pluimveesector die ketenbreed is en waarop volop gebruik gemaakt kan worden van de nieuwste sociale media. Eventueel zou een speciale app voor op de smart- of iPhone geïntroduceerd kunnen worden. Onderzoekster Leenstra: “Zoals ik de reacties pols moet het duidelijk om een ‘haalomgeving’ gaan, waar de bezoeker informatie moet kunnen halen als hij of zij daar behoefte aan heeft. En bij voorkeur in community-vorm.”

Foto: Dick van Doorn

Foto: Dick van Doorn

Tweerichtingsverkeer

De deelnemers vinden ook dat de betrokkenheid van de pluimveehouders en de periferie bij de uitkomsten van het onderzoek vergroot moet worden. Er moet meer tweerichtingsverkeer komen. Ook de rol van de erfbetreder (voorlichter/adviseur) bij kennisoverdracht moet beter. De driehoek pluimveehouder, dierenarts en mengvoervoorlichter, die ook voor het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en het Bedrijfsbehandelplan (BBP) bij elkaar zitten, zou daarvoor geschikt zijn. Ook werd een betere integratie van de resultaten/kennis van het onderzoek in het onderwijs genoemd.

Tweede sessie

Poultry4Food gaat op termijn een tweede werksessie ‘Kennisoverdracht in de Pluimveesector’ organiseren. Het idee is om een werkgroep op te zetten die de vinger aan de pols houdt betreffende de uitwerking van de uitkomsten van beide werksessies. Bij voorkeur één persoon die de kar trekt van het kennisplatform-project met daarboven eventueel een raad van toezicht. De stuurgroep P4F moet over de ideeën beslissen.

Beheer
WP Admin