Foto: Ton Kastermans PluimveeOpinie

Kennis en kunde in pluimveesector

Vanwege de wereldwijd toenemende vraag naar voedsel, ligt de Nederlandse pluimveesector onder een vergrootglas. Kennis en kunde zijn nodig om de consument te blijven bedienen.

Onze pluimveesector ligt op dit moment onder een vergrootglas. Wereldwijd wordt er enorm veel voedsel gevraagd en geproduceerd. In 40 jaar hebben we de voedselproductie weten te verhogen met 100%, en dit zal de komende 20 jaar weer gaan gebeuren.

Willen we ‘onze’ consumenten het beste en goedkoopste blijven bieden, dan is kennis nodig. Kennis is wetenschap, en wetenschap zou niet vooringenomen moeten zijn, onafhankelijk en bovenal objectief. Ik hoop dat onze kennisinstellingen daar het hoofd aan kunnen bieden in de toekomst.

Wensen van consument

Het behoud van enkele essentiële middelen en methoden moeten we niet opgeven voordat we als sector gelijkwaardige opties hebben. Dan heb ik het over onder andere welzijnsmaatregelen en essentiële stoffen die onze dieren en onze eindgebruikers beschermen.

Wij als sector hebben het lef nodig om waar mogelijk ver mee te gaan in de ‘wensen’ van onze consumenten, maar niet op basis van gestuurde emoties die uiteindelijk leiden tot een afbreuk aan voedselzekerheid en volksgezondheid, om maar te zwijgen over dierenwelzijn.

Toegang tot kennis

Kennis tot verbetering binnen huidige productiemethoden is volop aanwezig. Alleen het toegang krijgen tot die kennis en het benutten ervan is een punt van zorg in de primaire sector. Tegenstrijdige belangen binnen schakels in onze ketens zullen moeten worden opgeheven. Toeleveranciers en hun producten zullen meer ten dienste moeten staan van de primaire productie op onze veehouderijen.

Samenwerken

Om toegang te krijgen tot die kennis zult u samenwerkingen aan moeten gaan en daarin moeten investeren, het zal u niet komen aanwaaien…

Beheer
WP Admin