Foto: Canva AlgemeenNieuws

Kamerbrede steun voor weidevogelbestendig mestbeleid

Het mestbeleid moet zo worden ingericht dat de weidevogelstand er niet onder lijdt. Een motie van die strekking is dinsdag door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.

De motie van D66’er Tjeerd de Groot werd bij de indiening al mede ondertekend door SP, ChristenUnie, CDA, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD.

Hoe het mestbeleid weidevogelbestendig moet worden, heeft de Kamer niet uitgesproken. In de motie wordt vastgesteld dat het huidige mestbeleid leidt tot verharding van de bodem en dat wormen daardoor niet meer aan de oppervlakte komen, waardoor vogels minder voedsel hebben.

Mestbeleid aanpassing geen eenvoudige klus

Landbouwminister Schouten heeft in de Kamer gezegd dat het nog niet eenvoudig is het mestbeleid op weidevogels in te richten. Wat goed is voor weidevogels kan op een ander terrein juist minder gunstig zijn, zegt ze. Ze gaf daarbij als voorbeeld de uitstoot van ammoniak, die groter wordt als er minder emissiearm wordt uitgereden.

D66’er Tjeerd de Groot besloot een andere motie van zijn hand, waarin de minister wordt gevraagd om onnodig scheuren van grasland tegen te gaan, nog niet in stemming te brengen.

De Kamer nam een motie van CDA’er Geurts aan waarin de regering wordt gevraagd het verdienmodel van de landbouw zware prioriteit te geven bij de uitwerking van het programma voor de biodiversiteit.

Beheer
WP Admin